Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτριος Πούλος
Πραγματικά δεν ξέρω ποιός δημόσιος υπάλληλος (όπως είμαι κι εγώ) θα διαβάσει αυτήν την σύντομη τοποθέτηση, αλλά μου φαίνεται παράλογο το να συζητάμε καν για το εάν θα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό κράτος το ΣΑΕ. Δηλαδή για να καταλάβω: μήπως πρόκειται για συνδικαλιστικό όργανο; εάν ναι, τότε καλώς να μην χρηματοδοτείται παρά μόνο από τα μέλη του! Αλλά πιστεύω, όπως κι ο καθένας (ακόμη και αυτοί που προτείνουν αυτές τις πρακτικές), ότι το ΣΑΕ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και σας ρωτώ: γιατί χρηματοδοτούνται από το κράτος τα κόμματα; γιατί πληρώνει το κράτος τη διενέργεια των εκλογών; γιατί δίνει μισθούς στους βουλευτές και τους δημάρχους; Θέλω να πιστεύω ότι αυτά είναι αυτονόητα για μια οργανωμένη κοινωνία! Ας αφήσουμε λοιπόν τις φτηνές δικαιολογίες-αποκυήματα του μνημονίου και ας διαφυλάξουμε με ό,τι λογικό κόστος απαιτεί την παρουσία της πατρίδας στον εξωελλαδικό χώρο..
 
 
Κώστας Πώποτας
συμφωνώ εκ νέου με τον Π. Παπαχριστόπουλο και προτείνω:Μεταβατικές διατάξεις Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος παραμένει σε λειτουργία το προεδρείο του ΣΑΕ με αποκλειστική αρμοδιότητα την σύγκληση της Πρώτης Τακτικής Συνέλευσης σε ορίζοντα 6 μηνών από την ψήφιση του παρόντος. Για κάθε διαφορά σχετική με την εφαρμογή του παρόντος και εν γένει την λειτουργία του ΣΑΕ αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης