Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
KOUTROUMANIS DIMITRIOS
Συμφωνώ, όποιος δεν συμφωνεί και είναι αντίθετος του καταστατικού πρέπει να συμμορφώνεται ο καθένας μας
 
 
Κώστας Πώποτας
η κατάργηση του παλαιού άρθρου 7 σημαίνει την κατάργηση των κρατικών επιχορηγήσεων. Σεβαστή πρόθεση με δεδομένη την περίοδο κρίσης που διανύουμε. Οπως και θεμιτή η λογική αυτονόμησης του ΣΑΕ. Η αυτονομία όμως αυτή δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις υπολόγου που ανατίθενται στο προεδρείο του ΣΑΕ ήση στο επόμενο άρθρο
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 20. – Μεταβατικές διατάξειςΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Επίσης πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για την πρώτη Κεντρική και τις πρώτες Περιφερειακές Συνελεύσεις καθόσον αυτές δεν έχουν ακομη καταρτίσει Κανονισμό Λειτουργίας των. Ποιος αλήθεια συντάσσει τα προτεινόμενα κείμενα προς συζήτηση και ψηφοφορία τόσο στα Περιφερειακά όσο και στο Κεντρικό ΣΑΕ; Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συγκροτείται Επιτροπή που μελετά και προετοιμάζει τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις μέχρι την πρώτη από την ψήφιση του παρόντος νόμου Τακτικής Συνέλευσης