Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΖΗΣ
Η διάταξη θα πρέπει να ειναι γενικότερη και όχι να περιορίζεται σε ορισμένη προυπόθεση για να περιλάβει καθε περίπτωση αδυναμίας της εγκατάστασης στην αρχική θέση όπως η περίπτωσή μου που εκρεμεί από το έτος 2010 στι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Ή να προστεθεί στη διαταξη, αν για οποιουσδήποτε λόγους κολύμματος ανεξάρτητου της βούλησης του επενδυτή δεν πραγματοποίηθεί η επένδυση να επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή και τα τέλη σύνδεσης.Με εκτίμησηΝ, κουλουζης