Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ANASTASIOS
Είναι για άλλη μια φορά μεγάλο λάθος να ακυρώνουμε οι ίδιοι τους υφιστάμενους νόμους και να εθελοτυφλούμε στα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην δημόσια διοίκηση η οποία προκύπτει και από την πολυνομία. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχουν δεσμευτικά χρονικά περιθώρια ώστε να πάει μια αίτηση Άδειας Παραγωγής έως και την λήψη της Άδειας Εγκατάστασης. Προσωπικά πιστεύω μετά από τόσα χρόνια ότι τα πράγματα είναι απλά: 1) Μετά από το 1ο έτος χορήγησης της Άδειας Παραγωγής να υπάρχει αυτό το τέλος για όλους. Να μην ισχύει για άλλη μια φορά το «όποιος πρόλαβε πρώτος». Δηλαδή γιατί 5 έτη στους προηγούμενους για την εφαρμογή του τέλους και 3 έτη για τους άλλους? Όλοι το ίδιο. Πρέπει να υπάρχει επιτέλους ισονομία. Προτείνω να εφαρμόζεται από το 1ο έτος. Έτσι το όλο σύστημα θα ενεργοποιηθεί και θα υπάρξει έντονη δραστηριοποίηση. 2) Απαλλαγή από το τέλος μόνο σε περιπτώσεις εκκρεμοδικίας ή ΣτΕ. 3) Καθορισμός ειδικών τελών ανά Υπηρεσία, δηλαδή π.χ. Περιφέρεια για εξέταση ΕΠΟ, Πολεοδομίες, Αρχαιολογίες, Κτηματολόγιο, Δήμο κλπ… αλλά με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ και ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ από την εκάστοτε υπηρεσία ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ. Σε αυτή την περίπτωση όπως καταλαβαίνεται θα υπάρξει πίεση προς τις Υπηρεσίες να εργαστούν καλά, γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ θα φέρνουν και άμεσα δημόσια έσοδα. Επίσης γι αυτά επιβάλλεται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Δεν είναι δυνατόν να εξετάζει και να κάνει ένα Δασαρχείο για παράδειγμα 10 αυτοψίες το μήνα σε ένα νομό κάνοντας έτσι κρατικά έξοδα, δωρεάν για τους Επενδυτές που προσδοκούν να κάνουνε επενδύσεις εκατομμυρίων και να βγάλουν εκατομμύρια, επιβαρύνοντας όμως έτσι τον κρατικό προϋπολογισμό με έξοδα λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών. 4) Για το παραπάνω μέτρο θα πρέπει να υπάρχει σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων από το Δημόσιο προς τον επενδυτή διοικητική εξέταση της υπόθεσης ώστε να εξετάζεται η υπαλληλική ευθύνη για ποιον λόγο δεν έγινε σωστά η δουλειά από τον εκάστοτε Δημόσιο υπάλληλο ή αρχή. Σε περίπτωση τέτοιας καθυστέρησης θα πρέπει ο φάκελος του επενδυτή να εξετάζεται κατά απόλυτη άμεση προτεραιότητα και ατελώς. 5) Αν ο φάκελος κρίνεται ανεπαρκής ή έχει λάθη, παραλείψεις κλπ… θα πρέπει ο επενδυτής να έχει ορισμένο χρονικό διάστημα να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία και αν δεν τα καταφέρει ή δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας θα πρέπει να επανυποβάλει και να ξαναπληρώσει τα ανάλογα τέλη προς την αρμόδια αρχή ή υπηρεσία. Αυτή όμως η τελευταία περίπτωση θα υπόκειται σε έλεγχο από την προϊστάμενη διοικητική αρχή και θα θεωρείται μια αίτηση απαράδεκτη εφόσον υπάρχει απόφαση του Υπαλλήλου που εξετάζει την αίτηση, του ανώτερου Διευθυντή της Υπηρεσίας και θα υπάρχει ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε να υπάρχει ευθύνη και των τριών και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να υπάρξουν τέτοιες αποφάσεις κατ’ εξακολούθηση.΄ Αυτά για αρχή, ελπίζω να προχωρήσει αυτό το μέτρο αλλά με σωστό τρόπο, όχι μόνο για να εισπράττει η δημόσια διοίκηση αλλά αντισταθμίζοντας αυτά τα οφέλη προσφέροντας σωστές και συνεπείς υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν καν θα τα λάβετε υπόψη σας, ελπίζω κάτι από αυτά που έγραψα να σας έδωσε τουλάχιστον μια ιδέα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
 
 
Damiel Τ
Από την διατύπωση του άρθρου (που διακρίνει τους μεγάλους ΥΗΣ) προκύπτει ότι για τους μικρότερους (<15 MW) δεν ισχύουν τα ίδια – δηλ εξαιρούνται των επιτρεπτένω σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 45 και 58 του Ν. 998/79.Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ρητά στο κείμενο του Νόμου για να μην αρχίσει πάλι ένας ατέρμονος κύκλος ερωτήσεων και γνωμοδοτήσεων.Παράλληλα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να διατυπωθεί ρητά το τι θα ισχύει για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις και πάντα σύμφωνα με τα προηγούμενα δηλ τις διατάξεις των άρθρων 45 και 58 του 998/79.
 
 
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κοζάνη 13/12/2012Αρ. Πρωτ. 109098/3794Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περιοχή ΖΕΠΤαχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΔημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ επί σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)και άλλες διατάξεις».Τηλέφωνο : 2461052610-3Fax : 2461052614Email :info@pdm.gov.gr Θέμα: Θέσεις και προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις». Για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, οι νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν και άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος δεδομένου ότι σχετίζονται ευθέως με τον ενεργειακό χαρακτήρα της περιοχή μας.Ως αιρετή Περιφερειακή Αρχή δεν έχουμε την πρόθεση να εμπλακούμε σε θέματα που αφορούν και ρυθμίζουν την κάθετη επιχειρηματική διάσταση της Ενέργειας. Έχουμε όμως την υποχρέωση να τοποθετηθούμε επί θεμάτων που αφορούν και σχετίζονται με την οριζόντια επίπτωση των ρυθμίσεων για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.Η εκτεταμένη είσοδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο εθνικό ενεργειακό μας σύστημα, εκτοπίζει εκ των πραγμάτων τις ακριβότερες θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και κυρίως, τις μονάδες φυσικού αερίου. Σε καθημερινή σχεδόν βάση, οι ΑΠΕ εκτοπίζουν από την χρηματιστηριακή αγορά τις πλέον ακριβές ηλεκτρικές κιλοβατώρες και κατά συνέπεια, διαμορφώνουν την Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένα οικονομικά οφέλη για τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά όχι απαραίτητα και για τους τελικούς καταναλωτές. Επί του πρακτέου, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ υπερτιμήθηκε σε σημαντικό βαθμό και μάλιστα σε βάρος των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά όμως, η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ οδηγεί σε μείωση των συντελεστών χρήσης των θερμικών μονάδων παραγωγής, η οποία σε συνδυασμό με την κλιμακούμενη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνει σημαντικά τα σταθερά κόστη των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.Σύμφωνα με σχετικές μελέτες του Εργαστηρίου Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) αλλά και των εθνικών συνδέσμων παραγωγών ΑΠΕ, η διαφορά μεταξύ των συνολικών πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ και του τιμήματος που καταβάλουν οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται ετησίως σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα οποία, δυστυχώς, δεν ωφελούνται οι τελικοί καταναλωτές. Τίθεται επομένως ένα σοβαρό ζήτημα διαχείρισης της οικονομικής αυτής διαφοράς, που συμβατικά θα την αποκαλέσουμε «Όφελος Καταναλωτή».Αυτών δεδομένων, οι προτάσεις της αιρετής Περιφερειακής Αρχής της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την αξιοποίηση του Οφέλους Καταναλωτή είναι συγκεκριμένες:• Θέσπιση Τέλους ΑΠΕ υπέρ αιρετών Περιφερειών όπου εγκαθίσταται, δεδομένου ότι επηρεάζει το ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο μέλλον θα δημιουργηθούν αρνητικές εξελίξεις στα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ε.Ε., καθώς και στα ποσοστά του Αναπτυξιακού.• Θέσπιση Τέλους ΑΠΕ υπέρ των αιρετών Περιφερειών όπου αυτές εγκαθίσταται. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η ανάπτυξη των ενεργειακών τεχνολογιών και ιδιαιτέρως αυτές των ΑΠΕ, αποτελεί κυρίαρχη στρατηγική και προτεραιότητα. Οι επενδύσεις αυτές όμως, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω πλασματική αύξηση του ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα τις αρνητικές εξελίξεις στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα και δράσεις, με επιπλέον μείωση των μελλοντικά διαθέσιμων πόρων από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά κονδύλια, καθώς και στα ποσοστά ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω των αναπτυξιακών νόμων, στοιχεία που επηρεάζουν ακόμη αρνητικότερα την οικονομική ύφεση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την αύξηση του εξαιρετικά υψηλού ποσοστού ανεργίας.• Επιπλέον χρηματοδότηση των τεχνολογιών ΑΠΕ οι οποίες εμφανίζουν υστέρηση διείσδυσης σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα τα υβριδικά συστήματα ή η γεωθερμία.• Στήριξη των έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, όπως η εκτεταμένη αξιοποίηση της βιομάζας σε λιγνιτικούς σταθμούς, σύμφωνα με τη διεθνή τάση και πρακτική “coal to biomass” και υπό το φώς της πιεστικής ανάγκης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).• Υποστήριξη των απαραίτητων έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όπως τα αντλησιοταμιευτικά συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος και αλλά και της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ.• Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε περιοχές που πλήρωσαν και πληρώνουν βαρύ τίμημα για τον εξηλεκτρισμό της Χώρας μας. Βεβαίως και αναφέρομαι στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας και στη Μεγαλόπολη.• Στήριξη των εθνικών δομών και υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας στον τομέα της Ενέργειας αλλά και των συναφών ή συμπληρωματικών ερευνητικών πεδίων.Σε κάθε περίπτωση, το όποιο Όφελος Καταναλωτή, δεν μπορεί να «χάνεται» σε ένα πολύπλοκο, δαιδαλώδες και οριακά διάφανο σύστημα κανόνων, ρυθμίσεων και διατάξεων. Οφείλει να επιστρέφει σε αυτούς που το πληρώνουν από το υστέρημά τους.Αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των Περιφερειακών Αρχών σε θέματα ΑΠΕ, οι προτάσεις μας εστιάζονται κυρίως στην αναγκαιότητα αξιολόγησης των έργων ΑΠΕ μέσω ενός κοινού πλαισίου κανόνων και δεικτών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δυνητικών έργων ΑΠΕ επιβάλλεται να αξιολογούνται από τις κεντρικές, αποκεντρωμένες και περιφερειακές αρχές με βάση κοινούς κώδικες, ευανάγνωστους δείκτες, σε ενιαία βάση και όχι κατά το δοκούν.Ξεκάθαρες αρμοδιότητες, σαφείς και απλοποιημένες διαδικασίες, συμπληρωματικότητα διοικητικών ευθυνών, ενιαία βάση αξιολόγησης, άμεσες αποφάσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτά προσδοκά η αγορά, μέσω αυτών θα επωφεληθεί ο Πολίτης. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής ΜακεδονίαςΓεώργιος Κ. Δακής
 
 
maria
Σύμφωνα με το άρθρο 6 πιστεύω πως άν κάποιος είχε τη δυνατότητα να βγάλει παραπάνω απο δύο άδειες είτε σε περίπτωση που έχει δική του γη είτε αν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιες εκτάσεις γης. Επίσης μία πρόταση είναι να προσφέρει ο κάθε δήμος ή κοινότητα κάποιο ποσοστό γης σε άτομα που το έχουν ανάγκη έτσι ώστε να βοηθηθούν άνθρωποι που τον έχουν ανάγκη. Ας σκεφτούμε και λίγο τα άτομα που θέλουν να προσφέρουν αλλα δεν έχουν την δυνατότητα
 
 
ΝΜ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε. -Κατερίνα Ανδρέου
Το σύνολο των ρυθμίσεων του Άρθρου 6, όπως αυτά καθίστανται με το Άρθρο 19 του παρόντος αναδρομικώς δεσμευτικά για τα αιτήματα εξασφάλισης προσφορών σύνδεσης που έχουν ήδη υποβληθεί προ της θέσης σε ισχύ του υπό διαβούλευση νόμου, και σύμφωνα με το διαμορφωμένο ήδη από το 2010 κανονιστικό πλαίσιο (Ν.3851), κρίνονται απαράδεκτες. Βλ. κατωτέρω σχολιασμό αναδρομικότητας ισχύος στο Άρθρο 19.Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στην προαναγγελία που περιλαμβάνεται στο εδάφιο 3 του παρόντος άρθρου, ότι «Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών (…) η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και η τυχόν διαφοροποίησή της σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3468/2006.». Θα πρέπει αναγκαστικά να θεωρήσουμε ότι η νέα προς καθορισμό τιμή θα είναι μεγαλύτερη της καθοριζομένης στο άρθρο 13 του Ν.3468/2006, προς επιβεβαίωση του ίδιου του τίτλου του προς κατάρτιση «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών», και προς επίρρωση των εξαγγελιών και δεσμεύσεων για ώθηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ… Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση πρόθεσης ταπείνωσης της εγγυημένης τιμής για τις μικρές α/γ με την κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος, η ρύθμιση κρίνεται απαράδεκτη, άκαιρη, αβάσιμη, μη σκόπιμη, αντίθετη με τους σκοπούς και τον ίδιο τον τίτλο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης, και ως εκ τούτου δέουσα απόσυρσης.