Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Προτείνω,το προστιθέμενο εδάφιο στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011 να επαναδιατυπωθεί, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,και σε μισθωτούς από άλλες Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε,πιθανότατα και με σχετική εμπειρία στα αντικείμενα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
 
 
maria
Σύμφωνα με το άρθρο 6 πιστεύω πως άν κάποιος είχε τη δυνατότητα να βγάλει παραπάνω απο δύο άδειες είτε σε περίπτωση που έχει δική του γη είτε αν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιες εκτάσεις γης. Επίσης μία πρόταση είναι να προσφέρει ο κάθε δήμος ή κοινότητα κάποιο ποσοστό γης σε άτομα που το έχουν ανάγκη έτσι ώστε να βοηθηθούν άνθρωποι που τον έχουν ανάγκη. Ας σκεφτούμε και λίγο τα άτομα που θέλουν να προσφέρουν αλλα δεν έχουν την δυνατότητα
 
 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Ανθρώπινου ΔυναμικούΛ. Συγγρού 49, 117 43 ΑθήναΠληροφορίες:Μανουσάκη ΑθηνάΤ : 210 9281810F : 210 9281838At.Manousaki@deddie.gr 1. Με την προτεινόμενη διατύπωση του Άρθρου 18 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, δημιουργείται δικαίωμα των αποσπασμένων του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ εργαζομένων της ΔΕΗ, να μεταφερθούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς περιορισμό. Εκ του γεγονότος ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των εν λόγω εργαζομένων, οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετική επιθυμία, πέραν εκείνων των οποίων έχει ήδη διακοπεί η απόσπαση από το ΤΑΥΤΕΚΩ και έχουν ζητήσει εγγράφως να μεταφερθούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είναι πολύ πιθανό να προκύψει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, πέραν των δυνατοτήτων απασχόλησής τους από την εταιρεία μας και ως εκ τούτου να δημιουργηθούν σοβαρά λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα ως προς την ένταξη και τη διαχείρισή τους. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένο να υπάρξει πρόβλεψη πέραν των ανωτέρω στη νομοθετική ρύθμιση ώστε το προσωπικό του τέως ΟΑΠ-ΔΕΗ, του οποίου η απόσπαση έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει εντός τριών μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, δύναται να μεταφερθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εφόσον το επιθυμεί, με διαδικασία που θα καθοριστεί από κοινού από τα αρμόδια Όργανα των εν λόγω εταιρειών. 2. Πέραν την ανωτέρω άποψή μας, όπως την έχουμε διατυπώσει στην υπ’αριθμ. ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/1398/31.07.2012 επιστολή μας είναι:α) να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από τη ΔΕΗ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και προσωπικού άλλων, πλην της Πληροφορικής, Διευθύνσεων καιβ) Η δυνατότητα αυτή να υπάρχει για μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών διάστημα (π.χ. (1) ένας χρόνος).