Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
panagiota Kalogera
Κ. υπουργέ ,Ο περιορισμός και η μεταβατική διάταξη με τους όρους σύνδεσης δείχνει την προχειρότητα που αντιμετωπίζεται 700 επενδύτες.1. δεν υπάρχει πλην ενός όροι σύνδεσης άρα αν δεν θέλετε να σας κατηγορήσουμε εσάς και τον διαχειριστη για μεροληψία και φωτογραφική διάταξη σας καλούμε να αναφερθείτε σε οσους έχουν καταθεση ΑΠ. Δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες αιτήσεις με παλαιότερο αριθμό πρωτοκόλλου από αυτή που έχει όρους σύνδεσης.2. Ο περιορισμός 2 αιτημάτων ανά φυσικό η νομικό πρόσωπο δείχνει το πόσο μη καταρτισμένοι είναι οι άνθρωποι στο υπουργείο επί του θέματος. Και βέβαια μετά από αυτά τα μέτρα σας δίνουμε όλο το χρόνο να μελετήσετε την περίφημη υπουργική απόφαση που μνημονεύεται στο άρθρο 6.Με τιμή
 
 
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΑΚΗΣ
Νομίζω ότι στο σχέδιο νόμου όσον αφορά τις μικρές ανεμογεννήτριες σε ένα μέρος είναι προς την σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι θα πρέπει να μπούνε κάποιοι όροι προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν έργα του κλάδου αυτού. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι έχοντας δεί ενδιαφέρων στο συγκεκριμένο κλάδο, εδώ και δύο χρόνια περίπου έχουν καταθέσει αιτήσεις για όρους σύνδεσης τους οποίους σύμφωνα με το ν. 3851 η ΔΕΗ παράνομα δεν έχει εκδώσει, ανταυτού δεχόταν αιτήσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται μεγάλα έξοδα από τους ενδιαφερόμενους, για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μετρήσεις αιολικού δυναμικού κ.λ.π. Θεωρώ ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να παραβλέψει την παραπάνω παρατήρηση Η πρόταση μου είναι ότι όσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί πριν την εφαρμογή του παρόντος θα πρέπει να εξετασθούν με τις διατάξεις που ισχύουν. Επίσης θεωρώ ότι το όριο των δύο αιτημάτων για όρους σύνδεσης ανά φυσικό η νομικό πρόσωπο δεν είναι στην κατεύθυνση τις ανάπτυξης του κλάδου των μικρών ανεμογεννητριών δεδομένου ότι δεν πρόκειται να κατασκευασθούν τέτοια έργα από αγρότες ή κτηνοτρόφους ή άλλους φορείς.
 
 
Μαυρομμάτης Φώτιος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΑπόσπασμα από το πρακτικό της 21ης/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 10ης Δεκεμβρίου 2012 .Αρ. Απόφ. 372/2012 Περίληψη: Λήψη απόφασης για την άμεση απόσυρση του άρθρου 12 με τον τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας» του σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ, με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις».Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 10-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 17424/06-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, παρόντος του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση.Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Ελευθερίου Ελευθέριος, Ζούλης Στυλιανός, Καραπάτης Δημήτριος, Λιανός Δημήτριος, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Αντώνιος, Μάνης Ηλίας, Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Σιγάλας Μαρίνος, Συμιγδαλά Αικατερίνη, Ψαρράς Απόστολος, Αγγελής Ευστάθιος, Βλησίδης Νικόλαος, Καπούνης Δημήτριος, Μανιός Στέφανος, Μαράκης Νικόλαος, Πιτταράς Ευστάθιος, Σουλής Γεώργιος Ψαρρά Ευδοκία.Απόντες Σύμβουλοι: Καραμανής Γεώργιος, Ψαρρά Αικατερίνη, Κίζη – Χατζηανδρέου Θέκλα, Φρατζέσκος Στέφανος,Απεχώρησαν:Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.Παρόντες πρόεδροι κοινοτήτων : Γιακουμή Χρ. (Δ.Κ. Απειράνθου), Χουζούρης Ν. (Τ.Κ Κορώνου).Παρόντες εκπρόσωποι κοινοτήτων: Φακίνος Εμμ.(Τ.Κ. Κεραμωτής),Κουτσοκέρης Ν.(Τ.Κ. Μέσης), Πάσουλας Μ. ( Τ.Κ. Σκαδού).Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε, κατόπιν προτάσεως του Δημάρχου προς συζήτηση το μοναδικό θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και είπε ότι το θέμα κρίνεται κατεπείγον καθότι θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες για την απόσυρση του άρθρου 12 της προτεινόμενης ρύθμισης σε σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ, που αφορά την ρύθμιση θεμάτων Νάξιας Σμύριδας, για το οποίο Σχέδιο Νόμου η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14/12/2012.Η συζήτηση του θέματος καθώς και το κατεπείγον αυτού εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα.Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτης ο οποίος έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του σμυριγλιού και τόνισε ότι το σμυρίγλι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας των χωριών που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη του και σημαντικό παράγοντα συγκράτησης του πληθυσμού των ορεινών χωριών της Νάξου καθώς απασχολούνται 500 οικογένειες περίπου. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση σε σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα στο άρθρο 12 του σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεων Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις» που αναφέρεται στην Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας και στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι «από 1/1/2015 αναστέλλεται η λειτουργία των σμυριδωρυχείων Νάξου, καθώς και η ισχύς κάθε νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση». Η παραπάνω ρύθμιση σημαίνει ότι αφενός από την 1η Ιανουαρίου 2015 αναστέλλεται η λειτουργία των ορυχείων σμύριδας και αφετέρου εξαρτά το εργατικό-ασφαλιστικό δικαίωμα των σμυριδεργατών για τα έτη 2013 και 2014 από την ποσότητα σμύριδας που θα πωληθεί.Αποτελεί απαίτηση όλης της Ναξιακής κοινωνίας η άμεση απόσυρση της παραπάνω ρύθμισης.Ακολούθησε τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του χωριού της Κορώνου κ. Νικόλαο Χουζούρη οι οποίος ανέφερε αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σμυριδεργάτες, όπως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των Σμυριδεργατών για το 2011 με αποτέλεσμα να είναι όλοι ανασφάλιστοι, η ποσότητα της σμύριδας που παραδίδεται στο Δημόσιο έχει μειωθεί κατά 50% μέσα σε 2 χρόνια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εγγραφούν νέοι στους Σμυριδικούς καταλόγους αλλά και οι ήδη υπάρχοντες να μην μπορούν να ασφαλιστούν, και επισήμανε ότι τα ορυχεία που οι παππούδες τους άνοιξαν κάτω από αντίξοες συνθήκες δεν θα τα χαρίσουν χωρίς να αγωνιστούν, ζήτησε την ενεργό συμπαράσταση του δήμου ώστε να αποσυρθεί η ρύθμιση, που αν ψηφιστεί, καταργεί όλες τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις, ενώ αυτόματα θα σημάνει την ερήμωση των χωριών και θα οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τους σμυριδεργάτες της Νάξου. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι όλοι συμφώνησαν να συμπαρασταθούν στα αιτήματα των σμυριδεργατών και ζήτησαν την άμεση απόσυρση της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου Νόμο του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα του άρθρου 12.Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και στη λήψη απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:1. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 στο οποίο ορίζεται ότι « οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:Α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών….»2. Το άρθρο 101 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος περί προστασίας της Νησιωτικότητας3. Το γεγονός ότι η λειτουργία των σμυριδωρυχείων της νήσου Νάξου αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για το νησί της Νάξου αλλά και για τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν γένει, καθότι πέραν του ότι πρόκειται για τον σημαντικότερο φυσικό πόρο και ορυκτό πλούτο του νησιού απασχολούνται σ’ αυτά περίπου πεντακόσιες (500) οικογένειες.4. Το ψήφισμα της Επιτροπής Αγώνα για το σμυριγδικό της Νάξου5. Την εισήγηση του Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο και τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Τ.Κ Κορώνου και όλων όσων έλαβαν τον λόγο.Αποφασίζει ομόφωνα:1. Να ζητήσει την άμεση απόσυρση απο το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις» ολόκληρου του άρθρο 12 με τον ειδικότερο τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας».2. Την παραμονή ως έχει του Νομικού Καθεστώτος για την Ναξία σμύριγδα ως ορίζεται από το ΠΔ 5/9/1935 όπως ισχύει σήμερα αλλά και από την υπόλοιπη ισχύουσα Νομοθεσία.3. Την σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τον Δήμαρχο, τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, το Μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το σμυριγδικό Νάξου και Εκπρόσωπο της Ο.Ν.Α.Σ., η οποία θα ζητήσει και θα πραγματοποιήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΚΑ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ή εκπρόσωπο για το σχετικό θέμα, με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων και με τα πολιτικά κόμματα με σκοπό την άμεση απόσυρση του άρθρου12 «Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας» του παραπάνω σχεδίου Νόμου και η οποία θα αποφασίσει εφόσον θα απαιτηθεί περαιτέρω κινητοποιήσεις οι οποίες θα τελούν υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.4. Να καλυφθούν τα έξοδα μετακινήσεως της επιτροπής αγώνα.5. Να κοινοποιηθεί η παρούσα στο ΥΠΕΚΑ υπόψη του κ. Υπουργού, στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, στους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων και σ’ όλα τα πολιτικά κόμματα. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 372/2012.Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:Μαυρομμάτης Φώτιος Ανεβλαβής Αργύριος, Ελευθερίου Ελευθέριος, Ζούλης Στυλιανός, Καραπάτης Δημήτριος, Λιανός Δημήτριος, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μανιός Αντώνιος, Μάνης Ηλίας, Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Σιγάλας Μαρίνος, Συμιγδαλά Αικατερίνη, Ψαρράς Απόστολος, Αγγελής Ευστάθιος, Βλησίδης Νικόλαος, Καπούνης Δημήτριος, Μανιός Στέφανος, Μαράκης Νικόλαος, Πιτταράς Ευστάθιος, Σουλής Γεώργιος Ψαρρά Ευδοκία. Η πρόεδρος της Δ.Κ. ΑπειράνθουΓιακουμή ΧριστίναΟ πρόεδρος της Τ.Κ. ΚορώνουΧουζούρης ΝικόλαοςΟι εκπρόσωποι των Τ.Κ. Κεραμωτής , Μέσης , ΣκαδούΦακίνος Εμμανουήλ, Κουτσοκέρης Νικήτας, Πάσουλας Μιχαήλ. Για την ακρίβειαΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης