Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δήμητρα
Το τέλος ΕΡΤ σε μια αγροτική έκταση δεν είναι αναγκαίο να πληρώνεται.Επίσης οι λογαριασμοί της ΔΕΗ σε άλλα Φ/Β Πάρκα έρχονται με τέλος ΕΡΤ ενώ σε άλλα χωρίς αυτό.