Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
thomas
Θα πρέπει να αντικατασταθούν αντίστοιχα και οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3584/2007.
 
 
Ι.Ι.
το νομοσχέδιο1.καταργεί τους βαθμούς και είναι σωστό2.καταργεί την επετηρίδα ( χρόνια υπηρεσίας ) και είναι σωστό3.μειώνει τα χρόνια για επιλογή σε θέση Γ.Διευθυντή και είναι σωστό4.δεν αναφέρει πουθενά τα αξιοκρατικά κριτήρια που πεσπίζει ο ν.3839/2010 και αυτό είναι λάθος ( μήπως και ύποπτο ? )5.δεν αναφέρει πουθενά ότι και οι αναπληρώσεις ( τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών προισταμένων ) θα γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια και με μόρια επίσης και αυτό είναι λάθος6.δεν αναφέρει πουθενά θέματα χρονικών περιθωρίων και αυτο είναι λάθος7.αναφέρει για έκδοση Π.Δ. τα οποία θα εκδοθούν… πότε ? άγνωστο ….και αυτό είναι λάθος. τα κριτήρια του νόμου 3839/2010 πρέπει να μνημονευθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο με αναφορά ότι μπορεί να γίνουν τροποποιήσεις προς όφελος τις αξιοκρατίας. σε άλλη περίπτωση προεδρικά δεν θα βγούν, οι αναπληρωτές θα είναι ίδιοι και με τις μεταβατικές και οι ήδη προιστάμενοι θα είναι οι ίδιοι και η κατάσταση αυτή θα μονιμοποιηθεί. κρατήστε τα κριτήρια του ν.3839/2010 έστω και μέχρι την εφαρμογή και έκδοση των νέων Π.Δ. καθώς και την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 5