Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βαγγέλης Α. Μπούρμπος
Κι εδώ η αναστολή πρέπει να γίνεται για ουσιαστικούς λόγους και όχι γενικούς για το συμφέρον της υπηρεσίας.Ανοίγεται ¨παράθυρο» παραμονής με άλλης παρεμβάσεις.
 
 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α.
«αφού ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες του»Θα ήθελα να αναφερθώ στην προυπηρεσία και την αναγνώρισή της από το δημόσιο.Είναι πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που περιμένουν εναγωνίως το Π.Δ. σχετικά με την αναγνώριση της προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ώστε έμπειροι υπάλληλοι που εισέρχονται στο δημόσιο να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με όσους δεν έχουν δουλέψει ποτέ.Το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι η προυπηρεσία από ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ αναγνωρίζεται για όσους μετατάσσονται στο στενό δημόσιο τομέα ενώ δεν αναγνωρίζεται για όσους προσλαμβάνονται με ΑΣΕΠ!!!Η αναγνώριση προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου.
 
 
Απόστολος Κασελούρης
Πολλές φορές στην επιλογή προϊσταμένων υπάρχουν διατάξεις ειδικών νόμων που απαγορεύουν την τοποθέτηση απο άλλες κατηγορίες πλην ΠΕ. Αυτό πρέπει να καταργηθεί και η αλλαγή πρέπει να προβλεφθεί ρητά ώστε η διάταξη να μην είναι κενής ουσίας. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στους ΤΕ υπαλλήλους που ενώ μπορεί να έχουν τα τυπικά προσόντα δεν μπορούν να ορισθούν προϊστάμενοι ακόμα και ελλείψει ΠΕ και κατ’ αναλογία φυσικά και στους ΔΕ.
 
 
zafiris
Έχετε βάλει πάλι, ακολουθώντας την «κλασική» παραδοσιακή μέθοδο του Ελλαδιστάν, τη σάρα και τη μάρα των συνδικαλισταράδων στο ΔΣ του ΕΚΔΔΑ. Θέλετε, δηλαδή, να συνδιοικείτε με τους «γνωστούς-άγνωστους» του πολιτικού συστήματος, όπως τόσα χρόνια έπραξαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Να καταλάβω την επιλογή αυτή εαν επικεφαλής του ΥΔΙΜΗΔ και του ΕΚΔΔΑ είταν πασοκάνθρωποι και δεξιόστροφοι λαϊκιστές. Όμως επικεφαλής βρίσκονται άνθρωποι που όρισε η ΔΗΜΑΡ, η ανερχόμενη, μεταρρυθμιστκή αριστερά (έτσι νόμιζα όταν σας ψήφίσα). Ντροπή και αίσχος!!Έχετε ακόμη περιθώριο να μαζέψετε το ‘έκτρωμα’ αυτό. Ξεκινήστε από το ξήλωμα όλων των συνδικαλισταράδων από το ΔΣ, απόσυρετε το όνειδος για κράτος δικαίου άρθρο 2 περί»κινητικότητας» των οριζόμενων κολλαούζων του πολιτικού κατεστημένου Προϊσταμένων, και προβλέψτε ασφαλιστικές δικλίδες για την προάσπιση των υπαλλήλων, που υπηρετούν τον δημόσιο συμφέρον με αυταπάρνηση και ζήλο, με την αλλαγή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου (την τεκμηρίωση την γνωρίζετε…).ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΙ ΤΟ ΕΚΔΔΑ: Πρόεδρος και μέλη ΔΣ εγνωσμένου κύρους, θεσμική συμμετοχή των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ σε αυτό, αλλαγή του προγράμματος σπουδών της ΕΣΔΔΑ, στοχευμένη επιμόρφωση των ΔΥ ανα υπηρεσία και τομέα πολιτικής (και με την αλληλοδιδακτική μέθοδο)με ελάχιστο κόστος. Σοβαρευτείτε. Μην πουλάτε «αριστερά» χωρίς να είστε στην πράξη προοδευτικοί….
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Η Διοίκηση με Στόχους δεν είναι κάτι καινοφανές αλλά κάτι πολύ γνωστό εδώ και πολλά χρόνια (οι στρατιωτικές διοικήσεις λειτουργούσαν έτσι από την εποχή των ναπολεοντείων πολέμων…). Στη σύγχρονη όμως εκδοχή της διαφοροποιείται ριζικά από τις παλαιότερες κατά το ότι προϋποθέτει την επικοινωνία-συμφωνία των μερών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση για επίτευξη στόχων . Με θεμελιωτή τον Peter Drucker , κατά τη δεκαετία του ’50, η σύγχρονη εκδοχή της Διοίκησης με Στόχους συνιστά ένα δυναμικό σύστημα παρακίνησης και υποκίνησης των εργαζομένων, μια διοικητική φιλοσοφία που αφενός δείχνει σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης και αφετέρου επιδιώκει, μέσα από την επίτευξη των ξεχωριστών ατομικών στόχων την τελική επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Σύμφωνα με έναν πολύ περιεκτικό ορισμό, η διοίκηση με στόχους ή αποτελέσματα (Μanagement by Objectives-MbO) αποτελεί μια φιλοσοφία διοίκησης σύμφωνα με την οποία, η αποσαφήνιση των στόχων και των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη τους, όταν συνοδεύεται από συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των στόχων, εξασφαλίζει υπευθυνότητα και αυτοέλεγχο των εργαζομένων καθώς και υψηλό επίπεδο υποκίνησής τους και οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης . Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων κάθε επιπέδου συνιστά συστατικό στοιχείο του συστήματος.Ως γνωστόν, από το 2004 που καθιερώθηκε έστω και με καθυστέρηση στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύστημα, με τον ν.3230/2004, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει καταφέρει ακόμα (…) να πετύχει την εφαρμογή του. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, παρά την πρόβλεψη (άρθρο 9 παρ.1 νόμου), κανένας από τους τέσσερις πρωθυπουργούς που άσκησαν καθήκοντα από το 2004 μέχρι σήμερα δεν έλαβε έκθεση επί της υλοποίησης του νόμου. Πέραν των ερωτημάτων που εγείρονται για τις ευθύνες τόσο των πρωθυπουργών όσο και των αρμόδιων υπουργών, το θέμα που προκύπτει ως κύριο είναι η αποφασιστική προώθηση του κομβικού αυτού συστήματος, μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου.Με τις διατάξεις ωστόσο του ν/σ αντί να πιέζονται οι υπηρεσίες να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλάζει πλήρως η φιλοσοφία του διοικητικού συστήματος και αυτό, αντί να είναι πλέον το γνωστό Διοίκηση με Στόχους που περιγράφηκε, μεταλλάσσεται σε αυταρχική διοίκηση με στόχους-νόρμες τύπου Στάλιν… Αντί της απαιτούμενης συναινετικής λογικής, οι προϊστάμενοι πλέον θα επιβάλλουν τους στόχους και οι υφιστάμενοι θα αρκούνται στο να (προσπαθούν να) τους υλοποιούν… Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που πραγματοποιείται εδώ είναι κορυφαία! Η ποιοτική μεταβολή προς αυταρχικές και σαφέστατα αντιμεταρρυθμιστικές λογικές προφανής! Οχι μόνο δεν διευκολύνεται η εφαρμογή ενός μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος αλλά αντίθετα, εκπίπτουμε σε ξεπερασμένες και αναποτελεσματικές λογικές που η και η ιστορία και η διοικητική εμπειρία έχουν εδώ και χρόνια καταδικάσει… Πρόταση: Να επιδιωχθεί με συστηματικό τρόπο, η εφαρμογή του ν.3230/2004 ως ισχύει σήμερα.