Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 02 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1β ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η ´ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η ´ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ´ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ….. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΟΤΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ , ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ , Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ …….. ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.