Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρκόπουλος
Στην παράγραφο 4 ο όρος κατ’ επανάληψη καλό είναι να γίνει πιο συγκεκριμένος και να ποσοτικοποιηθεί (για παράδειγμα υποχρεωτική αποστολή ελεγκτή ιατρού σε υπάλληλο που έχει λάβει πάνω από 3 ημέρες βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο ίδιο ημερολογιακό έτος), ώστε να υποχρεώσει τους προϊσταμένουν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέτρο ελέγχου συστηματικότερα.
 
 
Πέτρος Αντωνίου
Κύριε/κυρία διαχειριστή/στρια,μην κόψετε το μήνυμά μου. Αναφέρω την αλήθεια όπως ακριβώς είναι και όπως ακριβώς την βιώνουμε όλοι μας. Παρακαλώ να μην κοπεί και να δημοσιευτεί ως ακριβώς έχει γιατίκάνοντας ένα tour στην ιστοσελίδα διαπίστωσα ότι «βγάζεις λεπίδι» άκοπα.
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON-»DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Με τις παρ. 1 έως 6 του παρόντος άρθρου καταργείται η δυνατότητα αποζημίωσης του αιτούντα πολίτη από τη μη τήρηση από πλευράς διοίκησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.2690/1999 και λοιπές συναφείς διατάξεις. Συγκεκριμένα καταργείται η μοναδική ουσιαστική συνέπεια που βαρύνει τη Διοίκηση όταν αυτή δεν ενεργεί μέσα στα χρονικά όρια που της έχει θέσει ο νόμος.ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 πρέπει να αποσυρθούν. Με τη διάταξη της παρ. 7 καταργείται ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ ή σε άλλα όργανα της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης. Η συγκεκριμένη διάταξη εγείρει απορίες καθώς δεν καταργούνται αντιστοίχως διατάξεις, όπως επί παραδείγματι οι διατάξεις του ν.2860/2000 που αναγνωρίζουν το χρόνο υπηρεσίας σε ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ως χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος. Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια επιβραβεύεται η απόσπαση σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης και όχι η απόσπαση σε όργανα της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών, όπου τα πόστα εργασίας είναι νευραλγικής σημασίας για τη χώρα μας και ο βαθμός δυσκολίας ιδιαίτερα αυξημένος. Μήπως τελικά το πνεύμα είναι να επιβραβευθούν οι ημέτεροι; Τέλος καταγράφουμε στα θετικά του ν/σ τη διάταξη της παρ. 8 με την οποία καταργείται επιτέλους η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αιρετή ή μετακλητή θέση, ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Μια διάταξη που προφανώς ευνοούσε τους ημετέρους…
 
 
Νίκος Κοκόλης
Όσον αφορά το άρθρο 3, συγχωρέστε με αλλά δεν έχω χρόνο να διαβάσω τους νόμους που αναφέρονται. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα:1. Είμαι οικονομολόγος – εκπαιδευτικός και επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ώρες απασχόλησης σε σχολείο, ασχολούμαι με υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρασχεθούν από τελειόφοιτο -το πολύ- Λυκείου. Επιθυμώ να μετακινηθώ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1-2 έτη ίσως) σε έναν άλλο τομέα του Δημοσίου που έχει ανάγκη των υπηρεσιών μου (π.χ. Οικονομική Υπηρεσία ενός Δήμου ή ΔΟΥ). Όταν λήξει το διάστημα της απόσπασής μου, επιθυμώ να επιστρέψω στη θέση μου. Με τα ισχύοντα και τα μελλούμενα, μπορεί να γίνει πράξη αυτό;2. Όταν μία περιφέρεια είναι νησιωτική, δε θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα πρώτα να γίνονται μετακινήσεις εντός του νησιού και μεταξύ των Υπηρεσιών, παρά ενδοϋπηρεσιακά και μεταξύ των νησιών;
 
 
Μαρία Αδάμου
Είναι ανεπίτρεπτο επιτυχών του ΑΣΕΠ με πλήθος πτυχίων (ΑΕΙ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Κ.Α.) να κινδυνεύει με απόλυση επειδή αποφασίστηκε να κλείσει το Ν.Π.Ι.Δ. στο οποίο διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν μετάθεση για κάποια άλλη υπηρεσία του δημοσίου! Διαφορετικά θα καταλαμβάνει την θέση του άλλος μέσω ΑΣΕΠ; Γιατί εφόσον κι ο ίδιος είναι επιτυχών ΑΣΕΠ;!…