Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
A.E.
Η «κατάργηση» της επετηρίδας για την επιλογή προϊσταμένων είναι θετική και κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε αυτή η «κατάργηση» της επετηρίδας να ισχύει και για την συμμετοχή υπαλλήλων σε συλλογικά όργανα (π.χ. διάφορες επιτροπές). Σε πολλές επιτροπές, η νομοθεσία αναφέρει ως προσόν για την συμμετοχή σε αυτές τον βαθμό (π.χ. Α, Β, Γ). Πλέον και μετά τον Ν. 4024/2011, είναι ελάχιστοι αν όχι ανύπαρκτοι οι υπάλληλοι με βαθμό Α’, ενώ και οι Β’ βρίσκονται σε συνταξιοδοτικό προστάδιο. Ως εκ τούτου, γιατί να μην επιλέγει η Διοίκηση για την συμμετοχή υπαλλήλων σε συλλογικά όργανα υπαλλήλους νεώτερους και με περισσότερα προσόντα; Γιατί να θεωρείται κάποιος νεώτερος υπάλληλος ικανότερος ή αξιότερος για την θέση προϊσταμένου, αλλά όχι για μια επιτροπή; Για την ταυτότητα του λόγου, συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η παροχημένη από την πράξη νομοθεσία.