Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σοφία
Μέχρι τώρα τις θέσεις προϊσταμένων καταλαμβάνουν κατά κανόνα οι «ημέτεροι»….και παραπάνω χρήματα και μοριοδότηση-τελικά είναι προσόν να είσαι ημέτερος και αναγνωρίζεται… κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης εκτός των τυπικών προσόντων και :1.η κάθε είδους σχετική προυπηρεσία -είναι άδικο να αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προυπηρεσία στο δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα ούτε η η σχετική εμπειρία2.ο διορισμός μέσω ΑΣΕΠ να δίνει επιπλέον μόρια3.γραπτές εξετάσεις για όλους με αυξημένη βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία