Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νάκος Π.
Γιατί θα πρέπει ένας υπάλληλος ο οποίος μπήκε στο δημόσιο επειδή έκλεισε η προηγούμενη υπρεσία του (Ναυπηγεία, Ολυμπιακή); Αυτός ο υπάλληλος είναι το ίδιο με έναν άλλον που μπήκε στο δημόσιο με εξετάσεις του ΑΣΕΠ; Ως πότε το δημόσιο θα ασκεί οιωνοί κοινωνική πολιτική;Επίσης στις Μεγάλες Περιφέρειες (ΟΤΑ)έχουν γίνει τοποθετήσεις προισταμένων με ανάθεση. Θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα ευθύνης; Ακούστηκε οτι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποφάνθηκε αρνητικά στο θέμα και θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα επιδόματα αναδρομικά. Ενα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα προσμετράται η υπηρεσία αυτών των συναδέλφων ως προιστάμενοι τη στιγμή μάλιστα που υπήρχαν άτομα με μεγαλύτερη προυπηρεσία και περισσότερα προσόντα να καλύψουν τις θέσεις αυτές.