Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Τ.
Τι χρειάζεται αυτό το άρθρο; Σε τι πραγματικά αποσκοπεί; Νομίζετε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τις «πολιτικές» κουτοπονηριές; Ή νομίζετε ότι δεν έχει καμία επίπτωση στην κοινή γνώμη, η απροκάλυπτη επαναφορά, διατήρηση και ενίσχυση του κομματισμού στη Δημόσια Διοίκηση; Αν αυτό νομίζετε, Θα φανεί στο «χειροκρότημα».Αν θέλετε κάτι να προσφέρετε και κάτι να γίνει, δρομολογείστε άμεσα την καθολική εφαρμογή, χωρίς εξαιρέσεις, του Νόμου 3839/2010 με προσθήκη την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των μορίων όλων των υποψηφίων και το δικαίωμα ένστασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στις γραπτές εξετάσεις.Μπορείτε να αλλάξετε τη βαρύτητα της προϋπηρεσίας, χάριν των νεότερων, και από 30 να γίνουν 20 τα έτη που μοριοδοτούνται.Μην αφήνετε το περιθώριο της προσωρινής τοποθέτησης. Δεν πείθετε κανένα. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού!Διαβάζοντας όλα τα σχόλια διαπίστωσα ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ο καθένας, ως φαίνεται, υποστηρίζει τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει. Γι αυτό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ, ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!! Όποιος δεν πιάνει τη βάση, ανεξαρτήτως άλλων προσόντων, να αποκλείεται.Προσυπογράφω τα σχόλια του Ι.Ι. και του Ι.Α..
 
 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Μεγάλο ΛΑΘΟΣ να απαξιώνεται η εμπειρία για τις προαγωγές με το άρθρο 02.Ως προσόντα θεωρούνται τα μεταπτυχιακά και η σχολή δημόσιας διοίκησης??Δεν ειναι απαραίτητο ένας «προσοντούχος» να ειναι και εργατικός αλλα και ικανός για θέσεις ευθύνης!Ολοι γνωρίζουμε την σημασία της εμπειρίας σε οτιδήποτε κάνουμε στις ζωές μας. Ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα η επιλογή προσώπου για θέση ευθύνης βασίζεται στην εμπειρία στις ικανότητες και μετά στους τίτλους.Είναι σημαντικό να φύγουμε επιτέλους απο τίτλους και ταμπέλες, και οι προαγωγές να γίνονται με εξετάσεις αλλα και με την πραγματική καθημερινή απόδοση των υπαλληλων.
 
 
kdd
Η μοριοδότηση των υπηρετούντων σε θέση ευθύνης πρέπει να γίνετε κανονικά εφόσον η τοποθέτηση του είναι νόμιμη (είτε υπηρεσιακό είτε απόφαση αρμοδίου οργάνου), δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα υπηρεσιακά δε συνεδρίαζαν για το συγκεκριμένο λόγο και οι υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να μείνουν ακέφαλες.Τα χρόνια υπηρεσίας πρέπει να προσμετρώνται με βάση τα 8 για προισταμένους τμημάτων 10 διευθύνσεων και 14 γενικών διευθύνσεων χωρίς όρο ότι υποχρεωτικά κάποιος να έχει διατελέσει σε θέση ευθύνης κατώτερου επιπέδου (αυτό καλύπτεται από την εμπειρία) βέβαια όποιος έχει διατελέσει πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με μοριοδότηση όπως ακριβώς προανέφερα.Ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να δίνει σαφές προβάδισμα με μοριοδότηση αντίστοιχα μεγαλύτερη μοριοδότηση πρέπει να έχει το διδακτορικό η διαφορά των δύο τίτλων δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη (σε έτη είτε σε μόρια).θα ήθελα να αναφερθώ και στους απόφοιτους ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ η μοριοδότηση τους είναι δυσανάλογη σε σχέση με τις σπουδές που αυτοί έχουν κάνει είτε σε χρόνο είτε σε γνώσεις Διοίκησης (χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω την προσλαμβανουσα γνώση τους)πρέπει λοιπό να επέλθει μια ισορροπία με παραπάνω μοριοδότηση αλλά σίγουρα να είναι είναι σε ευθεία συνάρτηση με την πραγματικότητα, που σίγουρα αυτή τη στιγμή με τα έτη που τους προσμετρώνται δεν είναι.Συνεχίζοντας θα πρέπει να μοριοδοτούνται σαφώς και οι δεύτεροι τίτλοι σπουδών είτε 2ο πτυχίο είτε 2ο μάστερ (αλλά και όποιος έχει και τα δύο να μην αδικείται )και να επιβραβεύεται η προσπάθεια ο κόπος αλλά κατά συνέπεια και οι γνώση που πηγάζει εξ αυτών (και με χρόνο ίσως και αντίστοιχο με του διδακτορικού.)Ελπίζω κάποιος να διαβάσει τα πιο πάνω και να προβληματιστεί, η αδικία έχει ως απότοκο απογοήτευση και αδικία
 
 
Απόστολος Παπαοικονόμου
Στη παράγραφο α προτείνω να τεθεί: «Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη απασχόλησης στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.Επίσης στη παράγραφο β προτείνω να τεθεί: «Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.»
 
 
thanassis
δεν υπάρχει πρόβλημα άρθρου, οποιοδήποτε άρθρο θα είναι προβληματικό. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί συζητάμε….