Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Λ.Μ.
Πρέπει οπωσδήποτε στα κριτήρια τοποθέτησης να είναι και η επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διαφορετικά αυτοαναιρείται ολόκληρο το νομοσχέδιο. Επίσης, είναι επιτακτικό αυτά να εφαρμοστούν στον πιο σημαντικό και νευραλγικό κλάδο της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή στην εκπαίδευση.