Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παναγιώτης Γκλαβίνης
Δηλαδή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, ειδικά η παρ. 3 που μιλάει για πλεονάζουσες οργανικές θέσεις που καταργούνται (παρ. 3); Τι γίνεται αλήθεια με το άρθρο 35 του ν. 4024 γενικά; Επιβιώνει; Καταργείται; Αντικαθίσταται; Γιατί δεν αναφέρεται ή το ένα ή το άλλο ρητά; Ποιά είναι η τύχη του άρθρου αυτού μετά τον παρόντα νόμο; Εξακολουθεί να ισχύει; Ήταν διάταξη προγραμματικού χαρακτήρα, αλλά όχι μόνο. Αποτέλεσε το λόγο σύναψης της συμφωνίας με τη Γαλλική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Task Force επί Κυβερνήσεως Παπαδήμου για την παροχή τεχνογνωσίας στη χώρα μας προκειμένου να υλοποιήσουμε την μεταρρύθμιση που οργάνωνε το άρθρο αυτό. Στο υπό διαβούλευση σ/ν υπάρχουν ορισμένες διατάξεις προγραμματικού χαρακτήρα, όπως αυτές που αναφέρονται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Μήπως θα πρέπει να περιγραφεί καλύτερα στο σ/ν η προγραμματική διαδικασία που ήδη ακολουθείται για τη διοικητική μεταρρύθμιση και στο πλαίσιο αυτό να επικαιροποιηθεί το άρθρο 35 του ν. 4024;
 
 
ΓΠ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΡΩ 1.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 54 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ 18 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 52 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 23 ΕΩΣ ΤΑ 50 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 52 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.3.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 20 ΜΕΧΡΙ ΤΑ 50, ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ .ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ?