Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Καλλιόπη
Εξειδίκευση στη Διοικητική ΕπιστήμηΓια την επιλογή σε θέση προισταμένων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εξειδίκευση στη διοικητική επιστήμη/management. Δεν μπορεί να προσμετρούνται το ίδιο οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, ασχέτως γνωστικού πεδίου.Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση σε όσους έχουν εξειδίκευση στο management δηλαδή στους πτυχιούχους της ΕΣΔΔ και κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων management. Στον ιδιωτικο τομέα είναι ξεκάθαρο ότι προβάδισμα στην επιλογή προισταμένων έχουν οι πτυχιούχοι που έχουν εξειδικευτεί στο management
 
 
ΚΑΤ.Κ.
Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι στους ΟΤΑ από πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις που πολύ πριν τη «εφεύρεση» του ΑΣΕΠ κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον εκάστοτε Δήμο. Η βασική τους διαφορά από τους υπόλοιπους συναδέλφους του Δήμου ήταν ότι τους πλήρωνε άλλο ταμείο. Η προϋπηρεσία αυτών των υπαλλήλων ανέρχεται περίπου σε 20 χρόνια και εννοείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν σε κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δηλαδή με βαθμό τουλάχιστον Γ’.Με το σύστημα που επικρατεί και «καλά κρατεί» τα τελευταία χρόνια, δηλαδή με τη μή σύνταξη νέων οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας (ελλείψει εσωτερικού οργανισμού υπάλληλοι ΙΔΑΧ δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένων) αλλά και τη στάση κρίσεων από τα Υπηεσιακά Συμβούλια, οι υπάλληλοι αυτοί δεν καλύπτουν θέσεις προϊσταμένων όπως θα έπρεπε και μάλιστα βλέπουν συναδέλφους τους με χαμηλότερο βαθμό αλλά και τυπικά προσόντα να κατέχουν θέση προϊσταμένου με μια απλή απόφαση Δημάρχου.Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις κρίσεις η «προϋπηρεσία» προϊσταμένων που έχει προέλθει από απόφαση Δημάρχου ή άλλου οργάνου πλην του υπηρεσιακού συμβουλίου (Αρθρο 02 1α και 1β). Παράλληλα θεωρώ το ζήτημα που τίθεται ως προς της στοχοθεσία λανθασμένο:όποιος έχει ασχοληθεί υπεύθυνα και σοβαρά με στοχοθεσία και δείκτες γνωρίζει ότι για τη για την κατάκτηση των στόχων απαιτούνται ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι ταυτόχρονα.Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίζεται στον εκάστοτε Δ/ντη ή Προϊ/νο ότι θα διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του τους απαιτούμενους αυτούς πόρους, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι σπεύδουν να συνταξιοδοτηθούν ή απειλούνται καθημερινά με εφεδρία αλλά και οι προϋπολογισμοί γυρνούν «κουτσουρεμένοι»?
 
 
Andreas Charitos
Εξειδίκευση στο Mamagement Πρέπει να γίνει ένας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ διαχωρισμός της εξειδίκευσης στη διοικητική επιστήμη. Δεν μπορεί να προσμετρώνται το ίδιο στην επιλογή προϊσταμένων, γενικώς άτομα με περαιτέρω εξειδίκευση (μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) ασχέτως γνωστικού πεδίου. Πρέπει να γίνει αφής διάκριση στους εξειδικευμένους στο management. Στους πτυχιούχους της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης και άλλων μεταπτυχιακών τμημάτων του management. Παράδειγμα: πρέπει να τοποθετηθεί προϊστάμενος σε ένα τμήμα Πολεοδομίας Δήμου. Υποψήφιοι για τη θέση ευθύνης δύο μηχανικοί. Και οι δύο είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών. Ο ένας στην «Στατική των κτιρίων» και ο άλλος στο «Management». Επιστημονικά υπάρχει σαφές προβάδισμα στο δεύτερο που είναι εξειδικευμένος της διοικητικής επιστήμης. Που στην πράξη σημαίνει ότι ο δεύτερος έχει εξειδικευτεί στην επίτευξη αποδοτικότητας με τη σωστή διοίκηση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων μιας οργανωτικής μονάδας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος γι’ αυτήν. Η επιλογή του συγκεκριμένου μηχανικού στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί ΚΑΝΟΝΑ.
 
 
nt
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ , Η ΑΣ ΓΙΝΕΙ Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ . Η ΕΣΤΩ ΝΑ ΠΑΡΑΜΗΝΕΙ Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ???. ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΥΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ???
 
 
ΚΑΤ.Κ.
Εργάζομαι σε ΟΤΑ με πολύ μεγάλη εμπειρία και βραβεύσεις σε θέματα ποιότητας και αποδοτικότητας. Εφαρμόζουμε ISO, ΚΠΑ και Δείκτες Ποιότητας και Αποδοτικότητας αρκετα χρόνια. Απελπίζομαι βλέποντας τις αλλαγές που προτείνονται για τον καθορισμό και την παρακολούθηση δείκτων «ποιότητας και αποδοτικότητας» και αυτό γιατί δυστυχώς φαίνεται να συνεχίζεται το πλαίσιο ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό δεικτών και τη στοχοθεσία αυτών.Το θέμα δεν είναι ποιος καθορίζει τους δείκτες, αν δηλαδή θα είναι ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης ή Τμήματος αλλά το όραμα και στόχοι για την κατάκτηση του οράματος.Οι ελλείψεις και αδυναμίες που παρουσιάζονται στο Δημόσιο τομέα καθιστούν αδύνατο τον καθορισμό των σωστών δεικτών και στόχων. Πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχουν :- Σαφές και ορισμένο όραμα από την εκάστοτε Διοίκηση.- Καθηκοντολόγιο για καθέναν από τους υπαλλήλους.- Οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι που καθημερινά μειώνονται λόγωσυνταξιοδτήσεων ή εφεδρειεών.- Οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι.Παράλληλα το σύστημα καθορισμού δεικτών που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στον όρο SMART που επικρατεί παγκοσμίως σε θέματα δεικτών(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely – δηλαδή συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι,ρεαλιστικοί, σε συγκεκριμένο χρόνο). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα παραπάνω καθιστούν τη στοχοθεσία ιδιαιτέρως δύσκολη. Ως τυχαίο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω έναν από τους δείκτες που έχει θέσει για το 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και ΑΘλητισμού (ΑΔΑ:Β4Θ09-ΡΞ7)- «Μέσος όρος Η/Υ, ανά σύνολο μαθητών και σχολική μονάδα, ανά έτος». Τι αποτέλεσμα βγαίνει από το συγκεκριμένο δείκτη? Και τι στόχο να θέσει η Υπηρεσία με τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα? Ο αριθμός των μαθητών μεταβάλλεται κάθε χρόνο και για διάφορους λόγους στα περισσότερα σχολεία αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν χρήματα για την προμήθεια νέων Η/Υ. Ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Δ/νσης θα θεωρηθεί ότι «δεν πέτυχε τους στόχους»? Και ποιος έιναι τελικά ο στόχος για το μέσο όρο Η/Υ? 1,2, 3 ή τί? Αν η ΤΡΟΪΚΑ ζητά στατιστικά στοιχεία – γιατί με την υφιστάμενη κατάσταση μόνο τέτοια εξάγονται από το σημερινό σύστημα καθορισμού και μέτρησησης δεικτών- τότε δεν υπάρχει λόγος για καμία διαβούλευση. Άν όμως όχι, θα πρέπει να αλλάξει πλήρως η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ και η ΔΟΜΗ του συστήματος «Διοίκησης μέσω Στόχων» που έχει επικρατήσει και που φαίνεται να συνεχίζει επικρατεί με τις αλλαγές του νέου Νόμου.