Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ακης
θα πρέπει να γίνει επιτέλους κάποια σοβαρή προσπάθεια σ΄αυτό το κείμενο το Νόμου: δεν είναι δυνατόν άτομα με πολύ μεγάλη εμεπιρία να απαξιωθούν, όπως δεν γίνεται άτομα νεότερης ηλικίας, που έχουν μεν τυπικούς τίτλους σπουδών να αναρριχηθούν έτσι απλά. Αξιολόγηση σε όλα. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν άτομα, που αντί στο ωράριο τους να παράγουν απλά εστιάζουν στο διάβασμα για την απόκτηση προσόντων. Ουκ ολίγα. Θα πρέπει πέρα από τυπικά προσόντα (πτυχία 1,2 – μεταπτυχιακά 1,2 – διδακτορικά 1,2 – προυπηρεσίες κ.αλ.) να λογίζονται ως προσόντα: 1) προτάσεις, που κάνει ο υπάλληλος προς την Υπηρεσία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την βελτίωση των ανθρώπινων πόρων κ.ο.κ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι απλά οι προτάσεις ΑΛΛΑ και οι εκροές από αυτές, να έχουν υλοποιηθεί. Υπάρχει τεράστιος αριθμός υπαλλήλων, που έχει στον ατομικό φάκελο Διοικητικές Πράξεις για κάποιο έργο/ευθύνη, αλλά δεν υπάρχουν τα τεκμήρια εάν αυτά υλοποιήθηκαν και τι αποτελεσματικότητα υπήρξε. 2) Κρατικοί Υπάλληλοι, που διδάσκουν στο ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συμβάλλοντας στην Διοικητική Μεταρρύθμιση και έχουν αξιολόγηση πάνω από 95% ή παίρνουν την 1η θέση μεταξύ των αξιολογηθέντων εκπαιδευτών να τύχουν ανάλογης αναγνώρισης. 3) Οι αιτήσεις, που κάνει ένας υπάλληλος για συμμετοχή στο ΙΝ.ΕΠ. θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν αφού δείχνουν ενδιαφέρον και κινητικότητα υπαλλήλου για βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. 4) Συμμετοχή σε σεμινάρια ΙΝ.ΕΠ.: να λαμβάνονται ως μέγιστο τα 50 μόρια ΑΛΛΑ να υπάρχουν και προσφάτως μόρια και να υπάρχει σύγκριση με παραγωγικότητα υπαλλήλου. Πόσοι φάκελοι έχουν πιστοποιητικά ΙΝ.ΕΠ. ….αλλά το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στον πάτο!!!!!! Ίσως είναι σκληρό το ακόλουθο αλλά πτυχία επιπέδου Μαστερ ειδικά από Ελληνικά Ιδρύματα δίνονται όπως – όπως…………. στο μεγαλύτερο ποσοστό τους….πληρώνεις δίδακτρα>>>>> παίρνεις μεταπτυχιακό κ.ο.κ.. Ειδικά στις επαρχιακές πόλεις………