Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
thanassis
Λυπάμαι γιατί δεν έχει καταλάβει κανείς για τι ακριβώς συζητάμε: ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!
 
 
kdd
Η μοριοδότηση των υπηρετούντων σε θέση ευθύνης πρέπει να γίνετε κανονικά εφόσον η τοποθέτηση του είναι νόμιμη (είτε υπηρεσιακό είτε απόφαση αρμοδίου οργάνου), δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα υπηρεσιακά δε συνεδρίαζαν για το συγκεκριμένο λόγο και οι υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να μείνουν ακέφαλες.Τα χρόνια υπηρεσίας πρέπει να προσμετρώνται με βάση τα 8 για προισταμένους τμημάτων 10 διευθύνσεων και 14 γενικών διευθύνσεων χωρίς όρο ότι υποχρεωτικά κάποιος να έχει διατελέσει σε θέση ευθύνης κατώτερου επιπέδου (αυτό καλύπτεται από την εμπειρία) βέβαια όποιος έχει διατελέσει πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με μοριοδότηση όπως ακριβώς προανέφερα.Ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να δίνει σαφές προβάδισμα με μοριοδότηση αντίστοιχα μεγαλύτερη μοριοδότηση πρέπει να έχει το διδακτορικό η διαφορά των δύο τίτλων δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη (σε έτη είτε σε μόρια).θα ήθελα να αναφερθώ και στους απόφοιτους ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ η μοριοδότηση τους είναι δυσανάλογη σε σχέση με τις σπουδές που αυτοί έχουν κάνει είτε σε χρόνο είτε σε γνώσεις Διοίκησης (χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω την προσλαμβανουσα γνώση τους)πρέπει λοιπό να επέλθει μια ισορροπία με παραπάνω μοριοδότηση αλλά σίγουρα να είναι είναι σε ευθεία συνάρτηση με την πραγματικότητα, που σίγουρα αυτή τη στιγμή με τα έτη που τους προσμετρώνται δεν είναι.Συνεχίζοντας θα πρέπει να μοριοδοτούνται σαφώς και οι δεύτεροι τίτλοι σπουδών είτε 2ο πτυχίο είτε 2ο μάστερ (αλλά και όποιος έχει και τα δύο να μην αδικείται )και να επιβραβεύεται η προσπάθεια ο κόπος αλλά κατά συνέπεια και οι γνώση που πηγάζει εξ αυτών (και με χρόνο ίσως και αντίστοιχο με του διδακτορικού.)Ελπίζω κάποιος να διαβάσει τα πιο πάνω και να προβληματιστεί, η αδικία έχει ως απότοκο απογοήτευση και αδικία