Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννος Γραμματίδης
Στά πλαίσια μιάς ανοιχτής κοινωνίας όπου τό ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη καί η επαγγελματική ακεραιότητα, είναι λάθος νά καταφεύγουμε στήν υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικών υγείας μόνο από τά δημόσια νοσοκομεία κλπ, καί νά μήν εμπιστευόμαστε τά ιδιωτικά νοσοκομεία ή τούς ιδιώτες ιατρούς. Θυμίζω οτι γιά τήν έκδοση αδείας οπλοφορίας, που είναι μείζονος σημασίας έγγραφο, ανάμεσα σέ άλλα στοιχεία, εμπιστευόμαστε τήν εκδοση σχετικού πιστοποιητικού υγείας από ιδιώτη ιατρό παθολόγο ή ψυχίατρο.
 
 
Ελένη Χ.
Ελπίζω αυτός ο νόμος να ισχύσει και στα σχολεία, γιατί είναι χιλιάδες οι διευθυντές που θα έπρεπε να έχουν φύγει με σύνταξη, αλλά παραμένουν για τα χρήματα και την εξουσία. Ως εκ τούτου όλοι αυτοί αδιαφορούν για πιθανή πειθαρχική δίωξη, με αποτέλεσμα να αυθαιρετούν κατά το δοκούν. 160000 εκπαιδευτικοί περιμένουν επιτέλους αξιοκρατία στην εκπαίδευση, για να ξεχάσουν όλα τα υπόλοιπα δεινά που τους έχουν βρει!