Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ι.Ι.
παρατηρηση: δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι συντάκτες του νομοσχεδίου ότι :α.το ΣτΕ έχει αποφανθεί ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να συντρέχουν υποψηφιότητες για επιλογή μιας θέσης ευθύνης, υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών, επι ίσοις όροις και θα πρέπει οι οργανισμοί να προβλέπουν το προβάδισμα των κατηγοριών και έτσι ελλείψει μιας κατηγορίας ( της προβαδίζουσας ) τότε επιλέγεται υπάλληλος απο κατηγορία που έπεται του προβαδίσματος κ.λ.π. η δυνατότητα κατάληψης θέσης ευθύνης απο υπάλληλο κατώτερης κατηγορίας είναι επιτρεπτή μόνον όταν δεν υπάρχει υπάλληλος ανώτερης κατηγορίας με τα σχετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.Διότι αν δεν τηρηθεί αυτό τότε το νομοσχέδιο θα τελεί υπο ακύρωση και θα γίνονται συνέχεια προσφυγές και θα καθυστερεί η διαδικασία και οι προσφυγές θα γίνονται φυσικά δεκτές προς όφελος των προβαδιζουσών κατηγοριών ( και τις αξιοκρατίας φυσικά ) διότι οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι τελεσίδικες και υποχρεωτικές για τα όργανα του κράτους καθώς είναι το ανώτερο όργανο σε θέματα διοικητικού δικαίου.