Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
zarko
Όργιο αυθαιρεσίας και σπατάλης χρημάτων,δημιουργία μίσους και αντιπαλότητας μεταξύ υπαλλήλων.Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου από τη διοίκηση εδώ και δύο περίπου χρόνια που δεν γίνονται κρίσεις μέσω υπηρεσιακών συμβουλίων.Στην υπηρεσία μου υπάρχουν δύο τμήματα που έχουν ένα υπάλληλο, αυτός ο υπάλληλος είναι και τμηματάρχης στο εαυτό του εφόσον του έχει γίνει ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου από τη διοίκηση.Κάντε κάτι απαγορεύσετε στις διοικήσεις να ορίζουν τμηματάρχες σε τμήματα με ένα υπάλληλο.