Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
thanassis
Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα και πολύ απλά, αρκεί να θέτεις το πρόβλημα,να το αποδέχεται η πολιτεία και να θέτεις εύλογα ερωτήματα. πχ το πανεπιστήμιο Π…. διαθέτει διοικητικό προσωπικό μερικών εκατοντάδων. Πως εξηγείται ότι έχουν παρατήσει όλοι τα διδακτικά τους καθήκοντα και χάνονται εκατομμύρια εργατοώρες (όχι χιλιάδες) επειδή πρέπει όλοι να υπηρετήσουν την γραφειοκρατία εις βάρος των φοιτητών; Γιατί πρέπει ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού να πηγαίνει στην τράπεζα ελλάδος και μια άλλη μέρα στα ταμεία της εφορίας για να καταθέσει μισό ευρώ, όταν στον χώρο του πανεπιστημίου υπάρχει τράπεζα;Γιατί τα πανεπιστήμια εν αντιθέσει με τα νοσοκομεία εξακολουθούν να προμηθεύονται 40% πάνω και όταν κάνουν διαγωνισμούς να μπαίνουν και μέσα από άσκοπη σπατάλη; Γιατί ενώ υπάρχει σχολή οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, υπάλληλοι με διδακτορικά μεταπτυχιακά δεν μπορούν να καταγράψουν το πρόβλημα και συνεχώς επικαλούνται για δυσλειτουργίες το ελεγκτικό συνέδριο- στην ουσία υπάρχει άρνηση συνεννόησης μ΄αυτό και αυτό μ΄αυτούς. Ποιοί εξυπηρετούνται απ’ αυτό το χάλι; Θα σας πω ποιοί χάνουν : οι φοιτητές και η Ελλάδα.