Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΑΤ.Κ.
Εργάζομαι σε ΟΤΑ με πολύ μεγάλη εμπειρία και βραβεύσεις σε θέματα ποιότητας και αποδοτικότητας. Εφαρμόζουμε ISO, ΚΠΑ και Δείκτες Ποιότητας και Αποδοτικότητας αρκετα χρόνια. Απελπίζομαι βλέποντας τις αλλαγές που προτείνονται για τον καθορισμό και την παρακολούθηση δείκτων «ποιότητας και αποδοτικότητας» και αυτό γιατί δυστυχώς φαίνεται να συνεχίζεται το πλαίσιο ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό δεικτών και τη στοχοθεσία αυτών.Το θέμα δεν είναι ποιος καθορίζει τους δείκτες, αν δηλαδή θα είναι ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης ή Τμήματος αλλά το όραμα και στόχοι για την κατάκτηση του οράματος.Οι ελλείψεις και αδυναμίες που παρουσιάζονται στο Δημόσιο τομέα καθιστούν αδύνατο τον καθορισμό των σωστών δεικτών και στόχων. Πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχουν :- Σαφές και ορισμένο όραμα από την εκάστοτε Διοίκηση.- Καθηκοντολόγιο για καθέναν από τους υπαλλήλους.- Οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι που καθημερινά μειώνονται λόγωσυνταξιοδτήσεων ή εφεδρειεών.- Οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι.Παράλληλα το σύστημα καθορισμού δεικτών που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στον όρο SMART που επικρατεί παγκοσμίως σε θέματα δεικτών(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely – δηλαδή συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι,ρεαλιστικοί, σε συγκεκριμένο χρόνο). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα παραπάνω καθιστούν τη στοχοθεσία ιδιαιτέρως δύσκολη. Ως τυχαίο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω έναν από τους δείκτες που έχει θέσει για το 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και ΑΘλητισμού (ΑΔΑ:Β4Θ09-ΡΞ7)- «Μέσος όρος Η/Υ, ανά σύνολο μαθητών και σχολική μονάδα, ανά έτος». Τι αποτέλεσμα βγαίνει από το συγκεκριμένο δείκτη? Και τι στόχο να θέσει η Υπηρεσία με τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα? Ο αριθμός των μαθητών μεταβάλλεται κάθε χρόνο και για διάφορους λόγους στα περισσότερα σχολεία αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν χρήματα για την προμήθεια νέων Η/Υ. Ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Δ/νσης θα θεωρηθεί ότι «δεν πέτυχε τους στόχους»? Και ποιος έιναι τελικά ο στόχος για το μέσο όρο Η/Υ? 1,2, 3 ή τί? Αν η ΤΡΟΪΚΑ ζητά στατιστικά στοιχεία – γιατί με την υφιστάμενη κατάσταση μόνο τέτοια εξάγονται από το σημερινό σύστημα καθορισμού και μέτρησησης δεικτών- τότε δεν υπάρχει λόγος για καμία διαβούλευση. Άν όμως όχι, θα πρέπει να αλλάξει πλήρως η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ και η ΔΟΜΗ του συστήματος «Διοίκησης μέσω Στόχων» που έχει επικρατήσει και που φαίνεται να συνεχίζει επικρατεί με τις αλλαγές του νέου Νόμου.
 
 
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η παράγραφος 2β θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ένας μηχανισμός / τρόπος πρόσβασης σε μονάδα Δημόσιου Νοσοκομείου ανά πάσα στιγμή που ένας υπάλληλος μπορεί να ασθενήσει (εκτός φυσικά από την επίσκεψη στα Επείγοντα των νοσοκομείων που δεν προορίζονται για απλή ασθένεια) διότι ο κανονικός μηχανισμός κλεισίματος ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία δεν εξασφαλίζει φυσικά άμεσο ραντεβού.
 
 
Χρήστος Μαλέας
Καμία απόλυση για κανέναν ΑΣΕΠίτη!Μετάθεση των επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε άλλο φορέα σε περίπτωση που ο φορέας στον οποίο εργάζονταν μέχρι χτες κλείνει.
 
 
lala
Στην σημείωση 4. η φράση σε περίπτωση που λόγω της φύσης των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων προϊσταμένων απαιτούνται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα, αυτά μπορεί να καθορίζονται με την ίδια Προκήρυξη το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε φωτογραφικές προκυρήξεις θέσεων για να αποκλείονται κάποιοι. Πρόταση αυτές οι προκυρήξεις να ελέγχονται από κάποια ανεξάρτητη αρχή που θα έχει λόγο και ρόλο στα περιγράμματα θέσεως (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, άλλη).Στην ενότητα 6. Στην περίπτωση που υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας αποτελεί αιτία να μην επιλέγονται υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας για μη αξιοκρατικούς λόγους. Επίσης δεν είναι αποτελεσματικό σε όλους τους τομείς και ειδικότητες.
 
 
Θανασης Τσελεπης
Ευστοχότατες και εντός πραγματικότητας οι παρατηρήσεις των σχολιαστών Παναγιώτης. Κ., Aggeliki, Αναστασία. Στο άρθρο 19§10 πρέπει να προστεθεί η λέξη ειδική διάταξη ως εξής «Καταργείται κάθε γενική ή και ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο ..» για τους λόγους που αναφέρθηκαν ήδη στα προηγούμενα σχόλια.