Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αντώνης Μπιζρέμης
Με το υπάρχων σύστημα Προιστάμενοι και Διευθυντές ήταν οι άνθρωποι, οι οποίοι λόγω των πολλών χρόνων προυπηρεσίας τους στην Δημόσια Διοίκηση και μόνον, καθώς και των προσβάσεων τους στην πολιτική εξουσία έπαιρναν τις θέσεις χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Το φαινόμενο αυτό είχε ως αποτέλεσμα, υπάλληλο αξιόλογοι με σημαντικές γνώσεις και αξιόλογη προυπηρεσία στον Ιδιωτικό τομέα, να αντιμετωπίονται ως ανειδίκευτοι από το υπάρχων σύστημα.Προτείνω πλήρη επανέλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού,σε όλες τις κλίμακες με συγκεκριμένα κριτήρια και βαθμολογία ανεξαρτήτως ιεραρχίας,ιδιαίτερα για όλους αυτούς που προσελήφθησαν με φωτογραφικές διατάξεις εκτός ΑΣΕΠ, και οι οποίοι κατέχουν θέσεις προισταμένων και Διευθυντών.