Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αναστάσιος Μαράς
Για μια αξιοκρατική επιλογή θα πρέπει να προηγούνται οι Διδάκτορες, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διδακτορικό η επιλογή να γίνεται από όσους έχουν Μεταπτυχιακό, να δεν υπάρχουν υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας η επιλογή να γίνεται μεταξύ των πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.Για την κατάταξη και την τελική επιλογή θα πρέπει εκτός από τα χρόνια υπηρεσίας να λαμβάνονται υπόψη:1. Δεύτερο ή τρίτο πτυχίο.2. Γλωσσομάθεια.3. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.4. Και μόλις κατά 10% μόρια που θα προέρχονται από προσωπική συνέντευξη.
 
 
Αναστασία Αρχοντίδου
Εφόσον προβλέπεται να εκδοθεί σύντομα προεδρικό διάταγμα το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων προτείνω, στο ίδιο προεδρικό διάταγμα να καθοριστεί και ο τρόπος αναγνώρισης επταετούς προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα του οποίου το αντικείμενο είναι συναφές με τον κλάδο του υπαλλήλου στο δημόσιο, διότι στον ν.4024/27-10-2011 άρθρο 6 παράγρ.4 αν και γίνεται λόγος για το θέμα ακόμα δεν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Εκτιμώ ότι θα είναι αρκετοί οι υπάλληλοι οι οποίοι θα σπεύσουν να αναγνωρίσουν την επταετία και θα είναι σηματνική βοήθεια και για την αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία, διότι με την αναγνώριση θα πληρωθεούν ασφαλιστικές εισφορές επτά ετών.
 
 
Κώστας Κ.
Στο εδάφιο 1α και 1β της παραγράφου 2α πιστεύω πως πρέπει να συμπληρωθεί ότι η άσκηση ως προϋπόθεση των καθηκόντων ίσης ή χαμηλότερης θέσεως ευθύνης θα πρέπει να έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον 1 έτους και να λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν έχει προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση-κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να δούμε αλεξιπτωτιστές με προσωρινές αποφάσεις άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου ή Διευθυντή (ολίγων μηνών ή και ημερών) να κρίνονται για Γενικοί Διευθυντές ή και Διευθυντές νευραλγικών πόστων.
 
 
Κατερίνα Μπαχτσεβάνη
Ορθώς ο νομοθέτης έθεσε το θέμα των τυπικών προσόντων και όρισε μόρια για αυτά, αλλά παρέλειψε κάτι ουσιαστικό: τη συνάφεια των τυπικών προσόντων με τη θέση που κατέχει ο υπάλληλος ή αυτή που πρόκειται να αναλάβει. Αν ένας υπάλληλος τεθεί σε κινητικότητα, ενώ ασκούσε τις δείνα αρμοδιότητες, αν του ζητηθεί να κάνει κάτι άλλο, θα αναλάβει μεν τα καθήκοντα, θα ισχυριστεί δε ότι δεν ξέρει το αντικείμενο. Έτσι, εκκολάπτεται το σύστημα των «κακομαθημένων» του ελληνικού δημοσίου, όπως μας έχει αποδείξει η πρόσφατη εμπειρεία π.χ. του Ο.Σ.Ε.. Πρέπει να κριθεί η καταλληλότητα των υπαλλήλων μέσω συνεντεύξεων από μια αμερόληπτη υπηρεσία, η οποία θα αποτελείται από στελέχη αντίστοιχων ειδικοτήτων με εκείνες των υπαλλήλων που υπάγονται σε καθεστώς κινητικότητας.Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ότι η προϋπηρεσία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα όταν η θέση του υπαλλήλου είναι αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα του. Όταν είναι άσχετοι οι τίτλοι σπουδών του, δυστυχώς είναι διακοσμητικά στοιχεία και δεν ωφελούν την υπηρεσία του. Ίσως θα πρέπει να κριθούν αυτοί οι υπάλληλοι μετά από αίτησή τους για κάλυψη άλλης κενής θέσης αντίστοιχης ειδικότητας.Επίσης, τί θα γίνει με τις φωτογραφικές προκηρύξεις; Θα δημιουργούνται επίπλαστες ανάγκες σε οργανισμούς και υπηρεσίες μόνο και μόνο για να μη διαταραχθεί το νοσηρό καθεστώς μέσα στο οποίο ευδοκιμούν κάθε είδους παράνομες πράξεις και αλληλοκαλύψεις;
 
 
Δήμητρα Τσιρώνη
Υπάρχει νόμος, ο ν.3839/10 ο οποίος είναι πρόσφατος και αξιοκρατικός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους και δίνοντας προτεραιότητα σε νέα και ικανά στελέχη να λύσουν τα πολύπλοκα και σύνθετα προβλήματα των Διευθύνσεων, παραμένει όμως ανενεργώς και η Διοίκηση κωφεύει συστηματικά όσον αφορά τη μη εφαρμογή του.Δε γίνεται συνέχεια να «βγαίνει» ένας νόμος που να ανατρέπει τα πάντα και να τρέχουμε σα τρελοί να δούμε ποιους πριμοδοτεί και ποιούς όχι, μπαίνοντας σε μια διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ παλαιών και νέων, με πτυχίο και χωρίς πτυχίο κ.ο.κ., όταν πρέπει να υπάρξει άμεσα ομόνοια και συνεργασία όλων, με την άμεση και καθολική εφαρμογή νόμου που ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ, και συνδυάζει πολύ καλά το πλαίσιο λειτουργίας σε θέσεις ευθύνης, και δεν εφαρμόζεται!