Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γεώργιος Μερτίκας
Επί του άρθρου 7 παρ.αΔεν θα έπρεπε ούτε ο Υπουργός, ούτε κανένα αρμόδιο όργανο να τοποθετεί δίχως κρίση σύμφωνα με τα ισχύοντα προϊσταμένους σε περίπτωση κένωσης θέσεων. Έχει παρατηρηθεί κατάχρηση αυτής της δυνατότητας σε πολλές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο προϊστάμενος πρέπει να προκηρύσσεται η θέση σε εύλογο χρονικό διάστημα που να ορίζεται ρητά στο νόμο (με δυνατότητα άσκησης πειθαρχικών διώξεων αν δεν τηρούνται οι προθεσμίες)και να γίνεται συνακόλουθα κρίση μεταξύ των υποψηφίων. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να αναδειχθεί ο νέος προϊστάμενος το αρμόδιο όργανο μπορεί να τοποθετεί αναπληρωτή προϊστάμενο με σαφή χρονικό περιορισμό που δυστυχώς το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει.
 
 
Χαρζημητρος ηρακλης
Στην παράγραφο 2.1.β να προστεθεί μετά το «επιλέγονται υπάλληλοι….οργανικών μονάδων» η φράση «εφόσον υπάρχουν του αντίστοιχου κλάδου που καθορίζεται με την προκήρυξη»Δηλαδή εφόσον ζητείται προϊστάμενος διεύθυνσης οργανικής μονάδας κλάδου ΠΕ, να μπορεί εφόσον δεν υφίσταται κανένας ΠΕ προϊστάμενος τμήματος να γίνει προϊστάμενος οργανικής μονάδας (διευθυντής) υπάλληλος ΠΕ που δεν υπήρξε προϊστάμενος τμήματος.
 
 
Νικιτας
. Η μόνη κατηγορία υπάλληλων που είναι σε μειονεκτική θέση στις προαγωγές είναι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν με γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ γιατί συνήθως η προϋπηρεσία τους ήταν στον ιδιωτικό τομέα και δεν αναγνωρίζεται. Όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν με τους γνωστούς τρόπους αναγνώρισαν την προϋπηρεσία τους γιατί αυτή είχε προσφερθεί σχεδόν πάντα στο δημόσιο με διάφορες μορφές απασχόλησης πριν την μονιμοποίηση τους. Πρέπει να προχωρήσετε στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα όλων αυτών των υπάλληλων που διορίστηκαν αξιοκρατικά μέσω γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ ώστε να έχουν και αυτοί την ευκαιρία να κριθούν ισότιμα στις προαγωγές. Το δημοσιονομικό κόστος θα είναι σχεδόν μηδενικό γιατί οι περισσότεροι υπάλληλοι των τελευταίων 15 ετών (που γίνονται γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ) έχουν ήδη πάρει το τελευταίο εσωτερικό κλιμάκιο του βαθμού Δ η Ε και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους δεν θα αλλάξει την μισθολογική τους κατάσταση. Αλλά και όταν τελικά γίνουν οι προαγωγές επειδή προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων να καταλαμβάνει συγκεκριμένους βαθμούς το συνολικό μισθολογικό κόστος θα το ίδιο άσχετα με το πόση προϋπηρεσία θα αναγνωριστεί στην παραπάνω κατηγορία υπάλληλων. Η μεγάλη διαφορά θα είναι ότι θα αυτή την προαχθούν υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν αξιοκρατικά στο δημόσιο μέσα από τις διαφανείς διαδικασίες ενός γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. .
 
 
ΔΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΣΔΔ-ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΠΕ
Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική Ιστορία που ο νομοθέτης δεν ορίζει ο ίδιος (όπως σε όλους τους προηγούμενους Υπαλλ. Κώδικες) τα κριτήρια επιλογής, αλλά προβαίνει σε κανονιστική εξουσιοδότηση (προεδρικό διάταγμα προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ! Ποιος είναι ο κ. Υπουργός που ερήμην της Βουλής θα καθορίσει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα? Μήπως ο ίδιος ακριβώς που λίγες ημέρες νωρίτερα επιχείρησε να καταταργήσει το θεσμό της προσωρινής δικαστικής προστασίας και, επίσης, ο ίδιος που αγνόησε το ίδιο το Σύνταγμα (και ειδικότερα το «τεκμήριο αθωότητας») εισάγοντας το χειρότερο πειθαρχικό δίκαιο μετά το 1974; Ζούμε μαύρες μέρες για τη δημοκρατία….
 
 
kdd
Η μοριοδότηση των υπηρετούντων σε θέση ευθύνης πρέπει να γίνετε κανονικά εφόσον η τοποθέτηση του είναι νόμιμη (είτε υπηρεσιακό είτε απόφαση αρμοδίου οργάνου), δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα υπηρεσιακά δε συνεδρίαζαν για το συγκεκριμένο λόγο και οι υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να μείνουν ακέφαλες.Τα χρόνια υπηρεσίας πρέπει να προσμετρώνται με βάση τα 8 για προισταμένους τμημάτων 10 διευθύνσεων και 14 γενικών διευθύνσεων χωρίς όρο ότι υποχρεωτικά κάποιος να έχει διατελέσει σε θέση ευθύνης κατώτερου επιπέδου (αυτό καλύπτεται από την εμπειρία) βέβαια όποιος έχει διατελέσει πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με μοριοδότηση όπως ακριβώς προανέφερα.Ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να δίνει σαφές προβάδισμα με μοριοδότηση αντίστοιχα μεγαλύτερη μοριοδότηση πρέπει να έχει το διδακτορικό η διαφορά των δύο τίτλων δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη (σε έτη είτε σε μόρια).θα ήθελα να αναφερθώ και στους απόφοιτους ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ η μοριοδότηση τους είναι δυσανάλογη σε σχέση με τις σπουδές που αυτοί έχουν κάνει είτε σε χρόνο είτε σε γνώσεις Διοίκησης (χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω την προσλαμβανουσα γνώση τους)πρέπει λοιπό να επέλθει μια ισορροπία με παραπάνω μοριοδότηση αλλά σίγουρα να είναι είναι σε ευθεία συνάρτηση με την πραγματικότητα, που σίγουρα αυτή τη στιγμή με τα έτη που τους προσμετρώνται δεν είναι.Συνεχίζοντας θα πρέπει να μοριοδοτούνται σαφώς και οι δεύτεροι τίτλοι σπουδών είτε 2ο πτυχίο είτε 2ο μάστερ (αλλά και όποιος έχει και τα δύο να μην αδικείται )και να επιβραβεύεται η προσπάθεια ο κόπος αλλά κατά συνέπεια και οι γνώση που πηγάζει εξ αυτών (και με χρόνο ίσως και αντίστοιχο με του διδακτορικού.)Ελπίζω κάποιος να διαβάσει τα πιο πάνω και να προβληματιστεί, η αδικία έχει ως απότοκο απογοήτευση και αδικία