Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΩΣΤΑΣ
Με τις προηγούμενες ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ του 2011 ( χωρίς πραγματικά ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ αφού παραμείναν οι ΠΑΛΙΟΙ με τα περισσότερα χρόνια σε ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ … και που γνωρίζουμε όλοι πως την είχαν ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ την ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ )ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ … εδώ και 2,5 ΧΡΟΝΙΑΤώρα που έχουν κενωθεί … μα πάρα πολλές θέσεις ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ επινοούνε ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ τροποποιώντας και την § 4 του άρθρου 87 του ν. 3839/2010 η τροποποίηση του οποίου ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ‘’ …ή σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ άλλο υπάλληλο … εφ΄οσον διαθέτει τα νόμιμα ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την επιλογή σε ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ‘’Δικό μου παράδειγμα : Για μια θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ που προβλέπει ο οργανισμός κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. και Δ.Ε. Για αυτήν την θέση υπάρχουν δυο υπάλληλοι .α) Ένας Π.Ε. με 2 μεταπτυχιακά , 2 ξένες γλώσσες , γνώσεις υπολογιστή και 10 χρόνια προϋπηρεσία και β) ένας Δ.Ε. με μόνο 11 χρόνια προϋπηρεσία. Και οι δυο ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ τα ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( πάνω από 2 έτη προϋπηρεσία ) … να ΥΠΟΘΕΣΩ : 1.- πως ο β) αν είναι ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΑΤΟΣΚΥΛΟ θα … ???2.- και αυτός θα είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ τουλάχιστον για μια ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ …ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ …΄΄ ΟΥΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΄΄ κλείνοντας να σας θυμίσω πως ο ν. 3839/2010 ΄΄ επιλογής προϊσταμένων … με ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ … ) θα είναι ο μοναδικός που ΗΡΘΕ … και ΑΠΗΛΘΕ ΧΩΡΙΣ να ΕΠΙΛΕΞΕΙ με τα ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ του ΚΡΙΤΗΡΙΑ … ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ . ΥστερόγραφοΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ και σας ΕΧΟΥΜΕ ΣΙΧΑΘΕΙ
 
 
MARIE
Τη σκέψη τη βρίσκω σωστή! Χρειάζεται καινούργια πνοή…Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ ικανοί, διορισμένοι με ΑΣΕΠ, που επειδή δεν έχουν τα «απαιτούμενα» χρόνια υπηρεσίας, πρέπει να περιμένουν την τοποθέτησή τους στη θέση του προισταμένου, με αποτέλεσμα η διοίκηση να ‘ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ’ τις υπηρεσίες τους από τη θέση ευθύνης. Η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται νέο αίμα και ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ!
 
 
ΑΝΕΣΤΗΣ Γ.
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΣτΕ (235/2005) στην κατάληψη θέσεων ευθύνης προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ακολουθούν οι της κατηγορίας ΤΕ και έπονται οι της κατηγορίας ΔΕ.Ετσι στο άρθρο 02 πρέπει να τροποποιηθούν τα εξής:παρ 2.α. υποπ.1.α…..προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας μόνον ΠΕ που έχουν…υποπ.1.β..προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας…..Αν δεν υπάρχουν η δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ που έχουν τουλάχιστον εννέα(9)έτη υπηρεσίας…Ελλείψει δε αυτών,επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας…..Αν δεν υπάρχουν η δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ που έχουν τουλάχιστον εννέα(9)έτη υπηρεσίας… υποπ.1.γ…προϊστάμενοι Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ , ελλείψει δε αυτών ΤΕ,και ελλείψει αυτών ΔΕ οι οποίοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι αυτοτελούς Τμήματος η αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.Αν δεν υπάρχουν η δεν επαρκούν επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ , ελλείψει δε αυτών ΤΕ,και ελλείψει αυτών ΔΕ που έχουν τουλάχιστον επτα(7)έτη υπηρεσίας….Παρ 5…. υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ΄μόνον εφόσον έχουν διατελέσει προϊστάμενοι αυτοτελούς Τμήματος η αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας….(Σε διαφορετική περίπτωση υπάλληλος τοποθετηθείς μετά τη δοκιμαστική του υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου πχ. από το βαθμό Ε΄θα καταλάβει το βαθμό Γ΄;-κατάφωρη αδικία-).Η ικανότητα για την άσκηση των καθηκόντων των προϊσταμένων δεν αποκτάται μόνο με τίτλους πτυχίων,μεταπτυχιακών η γνώσεων ξένων γλωσσών που πιθανώς να μη χρειαστούν πότε στην υπηρεσιακή καριέρα αλλά μέσα από την θεωρητική και πρακτική εφαρμογή της καθημερινής βιομηχανίας παραγωγής νόμων,αποφάσεων,εγκυκλίων κλπ του Δημοσίου που αποκτώνται σε βάθος χρόνων και επιμόρφωσης του υπαλλήλου.Επίσης απαραίτητα προσόντα όπως πχ.η απόκτηση άδειας άσκησης λογιστικού επαγγέλματος Α΄η Β΄τάξης που αποκτώνται σε βάθος 10ετίας και πλέον για την άσκηση του μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος του Δημοσίου τομέα που επεκτείνεται σε όλες τις οικονομικές υπηρεσίες του Δημοσίου ούτε καν αναφέρονται ως προαιρετικά η υποχρεωτικά προσόντα για την κατάληψη θεσης ευθύνης οικονομικών υπηρεσιών!ΑΝΕΣΤΗΣ Γ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
 
 
Τόνια
Το παρόν σχέδιο φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην δημόσια διοίκηση όσον αφορά στην αξιολόγηση των προϊσταμένων.Όμως αυτό που θα είναι ουσιαστικό, είναι ο τρόπος κατάταξης των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης, βάσει των πδ ή άλλων νομοθετημάτων που θα ακολουθήσουν και τα οποία ελπίζω να γίνουν σύντομα.Με βάση όσο έχω βιώσει τη Δημόσια Διοίκηση και από την πλευρά του Υπαλλήλου και από την πλευρά του Προϊσταμένου, και παρατηρώντας την πορεία και άλλων συναδέλφων να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης τα τελευταία 23 χρόνια, έχω να παρατηρήσω τα εξής:Θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στην μοριοδότηση των κριτηρίων.Να δοθει σημαντική μοριοδότηση για τους ΠΕ κατόχους διδακτορικού και κατόπιν μεταπτυχιακού τίτλου και να αποκλειστούν οι ΔΕ από τις θέσεις ευθύνης. Η απλή προυπηρεσία από μόνη της, όσα χρόνια και να είναι, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερκαλύψει την ουσία των πάνω από 10 τουλάχιστον ετών σπουδών (προ, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) και ειδικά ως προς την τριβή με την επιστημονική εξειδίκευση.Να δοθεί σημαντική μοριοδότηση για την επιστημονική επιπλέον δράση όπως δημοσιεύσεις, εισηγήσεις, διδακτικό έργο, εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων κτλ.Κάνουν τη διαφορά στην επιστημονική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου.Να δοθεί μεγάλη έμφαση στην εκπλήρωση των στόχων.Είμαι υπέρ της συνέντευξης αλλά της ουσιαστικής και με τρόπο που να αξιολογείται σωστά το προφίλ του υποψηφίου που θα καταλάβει θέση ευθύνης.Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε διευθυντές κουρασμένους, γερασμένους, χωρίς όραμα, χωρίς πρωτοβουλίες, χωρίς εξειδικευμένη γνώση,χωρίς γνώση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, χωρίς γνώση καν αγγλικών,μόνο με ένα στυλό στο χέρι να βάζουν υπογραφή και να χρεώνουν έγγραφα.Η δημόσια διοίκηση πλέον απαιτεί διαφορετικά δεδομένα, και πρέπει να δοθεί ώθηση σε αυτούς που αποδεδειγμένα και κατόπιν ετων σπουδών και εξειδίκευσης στους διάφορους θεματικούς τομείς έχουν να προσφέρουν σ αυτή από την πλευρά των θέσεων ευθύνης.Ας αλλάξει πια το κατεστημένο, η συνήθεια να προβλέπονται πέντε κλασσικοί κλάδοι και ο γηραιότερος υπάλληλος, να βγαίνει πρώτος στην κατάταξη των μορίων, αλλά κάτω του μετρίου όσον αφορά στην ουσιαστική αξιολόγησή του.
 
 
zarko
Επιπλέον πριμοδότηση για υπαλλήλους που έχουν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και οργανισμών.Όλοι οι προϊστάμενοι πρέπει να έχουν εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στο μάνατζμεντ.Όταν δεν γίνει αυτό που συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα στις χώρες του εξωτερικού ας ξεχάσουμε και τους στόχους και τη αλλαγή στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.