Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μιχάλης Π.
Όλη η σαπίλα του υπάρχοντος συστήματος είναι ιδιαίτερα εμφανής στα σχολεία, όπου οι διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν έστω και μία ώρα, αλλά αυτοί απαξιώνουν στην πράξη τους νόμους. Γιατί όχι άλλωστε αφού οι περισσότεροι είναι ήδη συνταξιούχοι;