Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Άρης Χατζής
Ελπίζω μόνο αυτό το νομοσχέδιο να ισχύσει και για τους διευθυντές σχολείων, τους σχολικούς σύμβουλους και τους διευθυντές εκπαίδευσης.Πρέπει η παραγωγική ηλικία να αναλάβει τις θέσεις ευθύνης.