Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης
Για επιλογή προισταμένου επιπέδου τμήματος θα πρέπει οι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον Δ΄ βαθμού και κατηγορίας ΠΕ (απαραιτήτως με πτυχίο σχετικό με την υπηρεσία).Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τις ανωτέρω προυποθέσεις (ΠΕ, συναφές πτυχίο και βαθμό Δ΄) η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων θα πρέπει να γίνεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης (με πολύ μικρές παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η μοριοδότηση των νυν προισταμένων- η οποία θα πρέπει να μειωθεί καθώς αν ισχύσει η ίδια στην συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων θα παραμείνουν οι ίδιοι).
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
μα καλά με τι ασχολούμαστε. εδώ υπάρχουν δημοι και άλλες υπηρεσίες φαντάζομαι που ορίζουν προισταμένους με ανάθεση χωρίς υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς κανένα κριτήριο από τους υφιστάμενους νόμους, ένας ακόμα νόμος που αφορά προισταμένους για την ντουλάπα του γραφείου προσωπικού προφανώς. ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ