Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΗΣ
ΒΡΕ ΑΣΕΠ(ΑΚΙΑ) HΡΕΜΗΣΤΕ. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΟΡΙΣΘΕΊ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΕΝ ΣHΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΠ΄ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ.
 
 
Argyro
Η προκήρυξη για κατάληψη θέσης ευθύνης θα πρέπει να εξειδικεύεται με βάση αφ’ ενός τον τίτλο σπουδών, αφ’ ετέρου την προγενέστερη ευδόκιμη προϋπηρεσία του υπαλλήλου σε επίπεδο προϊσταμένου αντίστοιχης θέσης και να υπολογίζεται υπέρ του υπαλλήλου. Οι κλάδοι είναι ενιαίοι Διοικητικού-Οικονομικού. Θεωρώ πως ένας λογιστής αποδίδει σε θέση ευθύνης οικονομικού περιεχομένου και όχι διοικητικού και το αντίστροφο. Ναι στα αυξημένα προσόντα υπαλλήλων νεοεισερχόμενων, αλλά αξιολόγησή τους με βάση το πως κατέλαβαν την θέση του δημοσίου (συμβάσεις Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, ειδικοί διαγωνισμοί – ΑΣΕΠ, υπηρεσίες χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο και απόκτηση των επιπρόσθετων προσόντων «εν υπηρεσία», αδιαφανείς διαδικασίες κατάληψης θέσεων ευθύνης Αναπληρωτών Προϊσταμένων χωρίς Υπηρεσ.Συμβούλια κ.λ.π.). Καταλυτικό ρόλο θα πρέπει να παίξει το «δείγμα γραφής» των ήδη υπηρετούντων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά την διαρκεια της θητείας τους και όχι με βάση την αξιολόγησή τους από τους άμεσα προϊσταμένους τους (η οποία μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν δεν υλοποίησε ¨ευσεβείς τους πόθους» )αλλά κυριολεκτώντας το «δείγμα γραφής τους», καθόσον από τα πεπραγμένα τους κρίνεται η συμβολή τους στη διοίκηση της υπηρεσίας τους.Και πως μπορεί να αξιολογηθεί ένας προϊστάμενος, εάν δεν έχει αξιολογηθεί η υπηρεσία που υπηρετεί? Θεωρώ θετικό το έντυπο αξιολόγησης που έχει κυκλοφορήσει για υπαλλήλους αξιολογημένων υπηρεσιών και νομίζω πως πρέπει να επεκταθεί κατ’ εξοχήν στους ήδη υπηρετούντες προΪσταμένους οργανικών μονάδων πριν ή ενεργοποιηθεί το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.Εκεί με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο θα κατατεθεί η πραγματική επίτευξη στόχων και θα κριθεί αξιολογικά το έργο του αξιολογούμενου ήδη υπηρετούντος υπαλλήλου και είτε θα δώσει μπόνους είτε θα φρενάρει την εξέλιξή του σε σχέση με τους άλλους κρινόμενους.
 
 
Ασπασία
Ειμαι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού. Διοριστηκα στο Δημόσιο, αρχές του 1984, κατόπιν γραπτου διαγωνισμού και δίνω έμφαση σε αυτό. Έχω συμπληρώσει 29 έτη υπηρεσίας και απο το 1999 κατέχω θέση ευθύνης(Προισταμένη Τμήματος), κατόπιν επιλογής απο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου. Καθόλη την πορεία του εργασιακού μου βίου, είτε απο τη θέση της εισηγήτριας, είτε απο τη θέση της Προισταμένης, υπηρετώ σε θέσεις πρώτης γραμμής με φόρτο εργασίας και έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό μου με φιλοτιμία και θυσιάζοντας χρόνο απο την προσωπική μου μου ζωή, αφού εργάζομαι και πέραν του ωραρίου εργασίας μου και συχνα παίρνω εργασία και στο σπίτι.Όλα αυτά τα χρόνια, λόγω των απιτήσεων του αντικειμένου εργασίας μου, αλλά και την εκ χαρακτήρος υπέρμετρη ευσυνειδησία και συνέπεια, έδινα προτεραιότητα στις υπηρεσιακές μου υποχρεώσεις,με συνέπεια να μην ολοκληρώσω τις σπουδες μου στη Νομική Αθηνών, στερούμενη του δεύρερου πτυχίου για 7 μόνο μαθήματα, ενώ με μεγάλη δυσκολία κατάφερνα να συμμετάσχω σε περιορισμένο αριθμό σεμιναρίων στο ΙΝΕΠ.Ύστερα απο εργασία τόσων ετών, συνειδητοποιώ ξαφνικά ότι η΄μόνη ανταμοιβή είναι η απαξίωση. Η απαξίωση του κόπου, της προσπάθειας, αλλά και της εμπειρίας. Στην ουσία εγώ και όλοι οι παλαιοί συνάδελφοι, που διοριστήκαμε σε εποχές που το Πανεπιστημιακό πτυχίο βάρυνε και αποτελούσε κύρια προυπόθεση υπηρεσιακής εξέλιξης, καλούμαστε σήμερα να συγκριθούμε με υπαλλήλους που σπούδασαν μεταγενέστερα, σε εποχές που κυριαρχούν τα μεταπτυχιακά και η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία επι των ημερών μας δεν υπήρχε καν.Δηλαδή, θα καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, υπάλληλοι με μόνο γνώμονα τα αυξημένα τυπικά προσόντα, ενώ στελέχη που ανάλωσαν τη ζωή τους προσφέροντας στην Υπηρεσία και έχοντας τεράστια εμπειρία, θα πεταχθούν στο περιθώριο.Σαφώς και απαιτείται αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης και προώθηση των ικανότερων και πλέον καταρτισμένων στελεχών! Αυτή ήταν πάντα η πεποίθησή μου και διαφαίνεται εκ του γεγονότος ότι, διορίστηκα στο Δημόσιο κατόπιν γραπτού διαγωνισμού. Ωστόσο γιατί η ικανότητα και οι γνώσεις να περιορίζονται στην κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων, που ώς γνωστό πολλές φορές λαμβάνονται με εντελώς αδιαφανείς τρόπους?Γιατί τόση απαξίωση στην υπηρεσιακή εμπειρία?
 
 
ακης
θα πρέπει να γίνει επιτέλους κάποια σοβαρή προσπάθεια σ΄αυτό το κείμενο το Νόμου: δεν είναι δυνατόν άτομα με πολύ μεγάλη εμεπιρία να απαξιωθούν, όπως δεν γίνεται άτομα νεότερης ηλικίας, που έχουν μεν τυπικούς τίτλους σπουδών να αναρριχηθούν έτσι απλά. Αξιολόγηση σε όλα. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν άτομα, που αντί στο ωράριο τους να παράγουν απλά εστιάζουν στο διάβασμα για την απόκτηση προσόντων. Ουκ ολίγα. Θα πρέπει πέρα από τυπικά προσόντα (πτυχία 1,2 – μεταπτυχιακά 1,2 – διδακτορικά 1,2 – προυπηρεσίες κ.αλ.) να λογίζονται ως προσόντα: 1) προτάσεις, που κάνει ο υπάλληλος προς την Υπηρεσία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την βελτίωση των ανθρώπινων πόρων κ.ο.κ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι απλά οι προτάσεις ΑΛΛΑ και οι εκροές από αυτές, να έχουν υλοποιηθεί. Υπάρχει τεράστιος αριθμός υπαλλήλων, που έχει στον ατομικό φάκελο Διοικητικές Πράξεις για κάποιο έργο/ευθύνη, αλλά δεν υπάρχουν τα τεκμήρια εάν αυτά υλοποιήθηκαν και τι αποτελεσματικότητα υπήρξε. 2) Κρατικοί Υπάλληλοι, που διδάσκουν στο ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συμβάλλοντας στην Διοικητική Μεταρρύθμιση και έχουν αξιολόγηση πάνω από 95% ή παίρνουν την 1η θέση μεταξύ των αξιολογηθέντων εκπαιδευτών να τύχουν ανάλογης αναγνώρισης. 3) Οι αιτήσεις, που κάνει ένας υπάλληλος για συμμετοχή στο ΙΝ.ΕΠ. θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν αφού δείχνουν ενδιαφέρον και κινητικότητα υπαλλήλου για βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. 4) Συμμετοχή σε σεμινάρια ΙΝ.ΕΠ.: να λαμβάνονται ως μέγιστο τα 50 μόρια ΑΛΛΑ να υπάρχουν και προσφάτως μόρια και να υπάρχει σύγκριση με παραγωγικότητα υπαλλήλου. Πόσοι φάκελοι έχουν πιστοποιητικά ΙΝ.ΕΠ. ….αλλά το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στον πάτο!!!!!! Ίσως είναι σκληρό το ακόλουθο αλλά πτυχία επιπέδου Μαστερ ειδικά από Ελληνικά Ιδρύματα δίνονται όπως – όπως…………. στο μεγαλύτερο ποσοστό τους….πληρώνεις δίδακτρα>>>>> παίρνεις μεταπτυχιακό κ.ο.κ.. Ειδικά στις επαρχιακές πόλεις………
 
 
MATINA
Ξέχασαν να βάλουν τα τυπικά προσόντα δηλ. βαθμό υπαλλήλου που θα καλύψει θέση προϊσταμένου. Αντισυνταγματική διάταξη γιατί καταργώντας το βαθμολογικό προβάδισμα έρχεσαι σε αντίθεση με την αρχή της σταδιοδρομίας και της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης.