Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΠΠ
Μέχρι σήμερα τα συστήματα επιλογής στελεχών είχαν υψηλό βαθμό αναξιοκρατίας όσο και αν οι δημιουργοί τους τα θεωρούσαν τέλεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 3848/2010 του οποίου κάποιοι από τους δημιουργούς ήταν και υποψήφιοι! Ένα χαρακτηριστικό του η σχεδόν ολική αφαίρεση της πείρας από τα σχετικά προσόντα. Πέντε χρόνια είναι αρκετά για κάποιον για να διεκδικήσει θέση ευθύνης και να διοικήσε, ασχέτως αν τα επόμενα χρόνια είχα αποσπαστεί σε πανεπιστήμια, γραφεία κλπ χώρους «αποστρατείας»,(υπήρξαν υποψήφιοι με 27 χρόνια υπηρεσίας που δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν ούτε τα 5 αυτά χρόνια!!). Από την άλλη ποτέ δεν μοριοδοτήθηκε η πολλαπλότητα των θέσεων που κάποιος έχει υπηρετήσει. Είναο κρίμα που ακόμα και επιστημονικοί σύλλογοι θεωρούν ότι τα «καλλίστεία πτυχίων, βιβλίων και γνωριμιών» είναι τα μόνα που κάνουν ένα σύστημα αντικειμενικό και επιτυχές.
 
 
Κιμπαρόπουλος Νικόλαος
Η διοίκηση έχει αναγνωρίσει τον Ειδικό επιστήμονα/ το Ειδικό επιστημονικό Προσωπικό/ ως μέρος του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.Επιπλέον, η Δημόσια Διοίκηση αναγνωρίζει τη βαρύτητα της θέσεως καθώς οι ΕΕΠ είναι χειριστές σημαντικών υποθέσεων/ συμμετέχουν σε γνωμοδοτήσεις/ σε εισηγήσεις και σε Υπουργικές/Κοινοβουλευτικές/ αποφάσεις και σε αποφάσεις Ανεξάρτητων αρχών. Συνήθως είναι αυτοί που είναι οι βασικοί εισηγητές. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να τους αναγνωρίσει να τους διασφαλίσει την ανεξαρτησία τους και το κύρος τους προσδίδοντας τους το βαθμό Α ανεξάρτητα των ετών προϋπηρεσίας. Ο ρόλος του προϊσταμένου είναι διοικητικός/διαδικαστικός/επικουρικός/εποπτικός. Ο ΕΕΠ για να ερευνά να μελετά, να αναλύει να επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία κινήσεων/ αξιοπρέπεια/ σεβασμό και διασφάλιση ότι ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ερευνών του δεν θα υπάρξουν «διοικητικά/ιεραρχικά» εμπόδια. ένα χαρακτηριστικό της Ελληνικής διοίκησης είναι η ευθυνοφοβία!!! Την ευθυνοφοβία δυστυχώς τη βλέπεις σε προϊσταμένους…..Με το θεσμό του ΕΕΠ, η Διοίκηση πιθανόν να προσπάθησε να αντιμετωπίσει την επικρατούσα κουλτούρα. Η θέση του ΕΕΠ είναι υπεύθυνη θέση και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το νομοσχέδιο δίδει αυτή την ευκαιρία….