Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κ.Γ
κ.Υπουργέ,1.Θα πρέπει να ψηφίσετε το ΠΔ που προβλέπει ο νόμος 4024/2011 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ,εν πάσει δε περιπτώσει να μοριοδοτείται η ανωτέρω προϋπηρεσία για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.Δεν μπορεί να αναγνωρίζεται η δημόσια υπηρεσία καθαρίστριας στο δημόσιο ( χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον κλάδο) και να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα ενός λογιστή ή ενός Δικηγόρου.2. Από τον ν 4024/2011 πριμοδοτούνται ιδιαιτέρως οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ, χωρίς στην πράξη να έχουν αποδείξει οι εν λόγω συνάδελφοι ότι είναι αποδοτικότεροι ή παραγωγικότεροι από τους υπόλοιπους.Να πριμοδοτηθεί το πτυχίο της Σχολής , πλην όμως η διάκριση που γίνεται υπέρ τους είναι κραυγαλέα.3. Να καθοριστούν στους οργανισμούς όχι μόνο ο κλάδος από τον οποίο πρέπει να προέρχεται ο προίστάμενος αλλά και ειδικώτερα το πτυχίο που πρέπει να κάτέχει ,διότι οι μέχρι τώρα προκηρύξεις αναφορικά με τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού ή τον ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού , οι οποίοι ως γνωστόν περιλαμβάνουν όλα τα πτυχία ,ήταν ένας αχταρμάς.