Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βαγγέλης Α. Μπούρμπος
Η ανάκληση της αργίας θα πρέπει να γίνεται μόνο αν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι και με νόμιμη διαδικασία και όχι γιατί επιβάλλει το συμφέρον της υπηρεσίας. Γιατί τότε πάλι θα δημιουργηθεί το ίδιο καθεστώς παραμονής του με πολιτικές παρεμβάσεις.
 
 
θανάσης Β
Δεν είναι δίκαιο να αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης υπάλληλοι οι οποίοι δεν κατέχου σήμερα τέτοια θέση. Αφού το υπουργείο θέλει να κάνει μιά νέα αρχή στο θέμα της επιλογής προϊσταμένων θα πρέπει να το ξεκινήσει από μηδενική βάση.Επίσης η αοριστία στο θέμα των κλάδων που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης αφήνει την ευχέρια στη διοίκηση να αυθαιρετεί.
 
 
ΘΑΝΟΣ
Έχοντας προσωπική εμπειρία από δημόσια διοίκηση,λόγω του αείμνηστου πατέρα μου που διετέλεσε βουλευτής 8 χρόνια από το 1981-1989,αλλά πολύ περισσότερο με την εργασιακή μου εμπειρία σε δύο δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης,έχω να σας πω το εξής αγαπητοί υπεύθυνοι του Υπουργείου Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την σύνταξη του νομοσχεδίου αυτού: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση είναι οι επίορκοι υπάλληλοι που μαζί με εκείνους που προσελήφθησαν ειδικότερα από το 1981 και μετά με χαμηλά τυπικά προσόντα,αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα του δημοσίου τομέα.Ειδικότερα, εάν οι επίορκοι αυτοί,οπού εκκρεμούν οριστικές δικαστικές αποφάσεις,έχουν και χαμηλά τυπικά προσόντα,πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Μόνο έτσι,μπορεί να γίνει ένα μεγάλο βήμα,για την διαφάνεια στο δημόσιο και την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών.Ευχαριστώ πολύ,για την φιλοξενία των απόψεων μου.
 
 
Απόστολος Κασελούρης
Πολλές φορές στην επιλογή προϊσταμένων υπάρχουν διατάξεις ειδικών νόμων που απαγορεύουν την τοποθέτηση απο άλλες κατηγορίες πλην ΠΕ. Αυτό πρέπει να καταργηθεί και η αλλαγή πρέπει να προβλεφθεί ρητά ώστε η διάταξη να μην είναι κενής ουσίας. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στους ΤΕ υπαλλήλους που ενώ μπορεί να έχουν τα τυπικά προσόντα δεν μπορούν να ορισθούν προϊστάμενοι ακόμα και ελλείψει ΠΕ και κατ’ αναλογία φυσικά και στους ΔΕ.
 
 
Manos K.
Δύο σχόλια-προτάσεις:α) Η προκύρηξη για την επιλογή προϊσταμένων, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των ενδιαφερομένων να πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ. Η επίτευξή ή μη των στόχων να αξιολογείται από επιτροπές που θα ορίζονται από το ΑΣΕΠ και οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με την αξιολογούμενη υπηρεσία. Πιθανή αξιολόγηση από το υπουργικό γραφείο διατηρεί τον συγκεντρωτισμό και κρύβει την πιθανότητα να ευνοούνται «ημέτεροι». Δεν είναι δυνατόν να έχει άμεση και προσωπική γνώση ο υπουργός για το ποια είναι η εύρυθμη λειτουργία μιας υπηρεσίας στο Λασίθι ή στην Ορεστιάδα.β) Η κινητικότητα των υπαλλήλων εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μόνο αν η κυβέρνηση καταργήσει ή τροποποιήσει έναν οργανισμό. Προτείνω να δοθεί στον κάθε υπάλληλο το δικαίωμα να θέτει τον εαυτό του σε διαθεσιμότητα. Αν πιστεύει πως έχει σημαντικά προσόντα, τα οποία δεν τα εκμεταλλεύεται η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί, να αιτάται τη διαθεσιμότητα. Έτσι θα μπορεί να αξιολογείται από τον ΑΣΕΠ για μία νέα θέση από αυτές που θα προκηρυχθούν. Το υπουργείο μόνο να δημοσιεύει τις θέσεις προς πλήρωση.