Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Στην διαδικασία επιλογής προισταμένων των δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να μπουν επιτέλους και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, οι οποίοι δεσμεύονταν από το 2005 από μια ανεξήγητη απαγόρευση μετάταξης, αλλά όχι και απόσπασης, παρ΄ ότι διαθέτουν και πολλά πτυχία ΠΕ διαφόρων τομέων, καθώς και πλήθος μεταπτυχιακών τίτλων.Καιρός να αξιοποιηθούν και αυτοί πλέον.Το κωμικοτραγικό είναι ότι ούτε στην ίδια τους την υπηρεσία δεν τους χρησιμοποιούν, αφού τα συνδικαλιστικά και άλλα συμφέροντα, τους έχουν βάλει ως καπέλο, κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, που στο 99% δεν έχουν ούτε το 1/10 των τυπικών προσόντων τους (πτυχία και εμπαιρία).Φροντίστε για σχετική ρύθμιση.
 
 
Δημήτρης
Προϊστάμενοι στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης του Υπ.Δικαιοσύνης εδώ και 13 χρόνια,είναι αποσπασμένοι κατώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, όταν κανένας από αυτούς δεν έχει ούτε το 1/10 των τυπικών προσόντων αρκετών Εξωτερικών Φρουρών (πτυχία και εμπειρία).Σταματήστε να τους εξερείτε από την αξιολόγηση,επιτέλους ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ έλεος!!!
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διαγραφή των διαδοχικών λέξεων «…προς και…» από το άρθρο 49 παρ. 7 του Ν.2721/ΦΕΚ112/3/6/1999 τεύχος Α΄. όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 10 του Ν.3388/ΦΕΚ225/12/9/2005 τεύχος Α΄, «Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου προς και από τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης», για να τροποποιηθεί σε: «Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου από τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης». Και προσθήκη στο ίδιο άρθρο και στην ίδια παράγραφο της φράσης «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου από τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, που έλαβε πριν ή μετά το διορισμό του, τίτλο σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ και κατέχει τα απαραίτητα πρόσθετα τυπικά προσόντα για την κατάληψη θέσης ΠΕ ή ΤΕ κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εφόσον δεν υπάρχουν κενά σε αυτό σε άλλα Υπουργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα 3528/07 και του άρθρου 27 του ΠΔ50 ΦΕΚ39 5/3/2001 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις που ορίζουν τα της κινητικότητας και αξιολόγησης των δημοσίων κρατικών υπαλλήλων για την καλύτερη αξιοποίηση των προσόντων τους».Έτσι επιτυγχάνετε την αξιοποίηση υπαλλήλων με περισσότερα τυπικά προσόντα από αυτά που απαιτεί η θέση τους, χρησιμοποιώντας τους σε κενά που έχουν δημιουργηθεί και ταυτόχρονα λύνετε και το τεράστιο πρόβλημα λειψανδρίας,ιδίως στην εξωτερική φρουρά του Κορυδαλλού με μετατάξεις προς την υπηρεσία αυτή, υπαλλήλων ΔΕ, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα στα πλαίσια της κινητικότητας.
 
 
Απόστολος Μακρής
Με την συμμετοχή μου στη διαβούλευση θέλω να επισημάνω ένα κακώς κείμενο και να προτείνω ρυθμίσεις για την διόρθωσή του. Πρόκειται για την μέχρι στιγμής εξαίρεση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης από τις διατάξεις για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων με τη διαδικασία της μεταφοράς ή μετάταξης όπως ορίζει ο νόμος 4093/13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και συγκεκριμένα από την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ.1α). ΜΕΤΑΤΑΞΗ–ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η απαγόρευση αυτή αναφέρεται σε πρόσφατη απάντηση αιτήματος ενδιαφερομένου υπαλλήλου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αριθμό Πρωτοκόλλου από το τμήμα Γ1 «17167 18/2/13». Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «Απαντώντας στην από 12-2-2013 αίτησή σας και αναφορικά με όσα διαλαμβάνονται σε αυτήν σας γνωρίζουμε ότι- Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α), προβλέπουν μόνο κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης- Από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 49 του ν.2721 (ΦΕΚ 112/Α), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3388/2005 (Α΄225) προβλέπεται ότι «…Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου προς και από τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης».» Και παραπέμπει για πληροφορίες στον νόμο 4093/13. Συνεπώς, πιστεύουμε πως υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ του γράμματος και του πνεύματος του νόμου 4093/13 για τις μετατάξεις στον δημόσιο τομέα γιατί εξαιρείται αυτή η υπηρεσία. Τόσο εγώ όσο και ένας όμιλος υπαλλήλων έχουμε πολλές φορές απευθυνθεί στον αρμόδιο Υπουργό με υπομνήματά μας εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους η απάλειψη της εξαίρεσης στην μετάταξη πρέπει να αρθεί για τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς που έχουν ανώτερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης. Ο λόγος είναι ότι από αυτήν την ρύθμιση δύνανται να προκύψει μεγάλο όφελος για το δημόσιο καθώς οι υπάλληλοι με τα ανώτερα προσόντα θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε θέσεις υψηλότερων απαιτήσεων, εξειδίκευσης και ευθύνης που έχει ανάγκη ο δημόσιος τομέας. Συγκεκριμένα υπάρχουν εξωτερικοί φρουροί με πτυχία, μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά, εξειδικεύσεις σε κρίσιμα αντικείμενα και δεξιότητες, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε θέσεις μεγαλύτερης προσφοράς.Καταλήγοντας προτείνουμε να αναφερθεί ρητά στο συγκεκριμένο άρθρο ότι «από τις ρυθμίσεις για την μεταφορά και μετάταξη του 4093/2013 υποπαράγραφο Ζ.1.α) δεν εξαιρείται το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης». Ακόμα καλλίτερα θα προτείναμε να εισαχθούν οι παρακάτω τροπολογίες για την οριστική και μόνιμη διευθέτηση των αδικιών που προκύπτουν για τους εξωτερικούς φρουρούς που έχουν ανώτερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.Για το πλήρες κείμενο του υπομνήματος με την αιτιολογική έκθεση και των προτάσεων τροπολογίας βλέπε στοhttp://apostolis-makris.blogspot.gr/ Απόστολος Μακρής
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ
Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΟΜΑΝΗΣ,ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ..!(ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΕΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΝΗ)…ΚΙ ΕΔΩ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑΪΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ??»