Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νικος Απ.
«Καλημέρα, ήρθα!!!Είμαι πτυχιούχος ΠΕ (φιλόλογος), έχω μεταπτυχιακό και γνωρίζω 2 ξένες γλώσσες. Εργάζομαι στο Τμήμα Προσωπικού. Χθες έκλεισα τα 2 χρόνια δοκιμότητας και είμαι πλέον μόνιμος. Είμαι και του κόμματος!!!!! Όπως καταλαβαίνετε έχω περισσότερα προσόντα από τον τύπο(!) που έχω για προϊστάμενο. Άρα θα πρέπει να πάρω τη θέση του. Είναι και σύννομο! Κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι η απόφαση που θα εκδώσετε είναι παράνομη.» Αυτά και άλλα πολλά θα γίνουν με την εφαρμογή αυτού του εκτρώματος! και δεν θα μπορεί να μιλήσει κανένας από εμάς. Όλες οι κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αντιμετωπίζονται ισότιμα (!), ενώ στην ουσία δεν έγινε κανένα βήμα μέχρι σήμερα προς την ισότιμη αντιμετώπιση των πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ. Υπάρχει διαφοροποίηση τόσο στη βαθμολογική εξέλιξη όσο και στις οργανικές διατάξεις. Αν και το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4009/11 αναφέρει «2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Πανεπιστήμια” και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Τ.Ε.Ι.”.» οι οργανικές διατάξεις (ακόμα και στους νέους οργανισμούς που εγκρίθηκαν το 2012-13) κάνουν σαφή διαχωρισμό αποκλείοντας από τις θέσεις ευθύνης τους ΤΕ.Πώς είναι δυνατόν σήμερα να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα αν δεν αλλάξουν οι οργανισμοί; Πώς είναι δυνατόν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης υπάλληλοι που το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου τους απέχει κατά πολύ από το αντικείμενο εργασίας τους και μάλιστα χωρίς καμία εμπειρία στη θέση αυτή; Δεν έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένας ελάχιστος χρονικός περιορισμός (5ετία) μετά τη μονιμοποίηση; Πώς είναι δυνατό να κατατάσσονται σε βαθμό Γ υπάλληλοι που μόλις μονιμοποιήθηκαν και να παίρνουν όχι μόνο επίδομα θέσης αλλά και τη μισθολογική διαφορά από την κατάταξή τους στον ανώτερο βαθμό που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη; Πώς είναι δυνατόν προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, μετά τη λήξη της θητείας του, στην περίπτωση που δεν επιλεγεί ή δεν τοποθετηθεί εκ νέου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, εφόσον συντρέχει υπηρεσιακή ανάγκη και κρίνεται ικανός για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, να αποσπάται, με αίτησή του ή αυτεπαγγέλτως, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα, διατηρώντας το βαθμό που κατείχε ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και τις αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ανώτερες των ομοιοβάθμων του επιθεωρητών ή ελεγκτών ή ανώτερες της θέσης που κατείχε. Στην περίπτωση που δεν επανακριθεί σημαίνει ότι για την περίοδο που είχε τοποθετηθεί στην παραπάνω θέση κρίθηκε ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ! Πώς είναι λοιπόν ικανός για να αποσπάται σε θέσεις ελεγκτικών σωμάτων ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα; Δεν είναι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ διάταξη; Κάποιοι από εκεί μέσα θέλουν να διατηρήσουν τις σημερινές αποδοχές τους.Έλεος πια!!!! Καμία διαφάνεια, καμία αξιοκρατία!Ελλάδα αμετανόητη….
 
 
ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε οχι μόνο στο Δημόσιο αλλα και στην Ελλάδα γενικότερα με τα γνωστά σε όλους μας προβλήματα διαβίωσης…Παρατηρώ μία ασυνήθιστη μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ εισηγητών και θέσεων «ευθύνης».Εκτός του επιδόματος θέσης (250 ή 400 ή και 900 euro)θα προάγεται ταυτόχρονα και σε βαθμό Γ,Β και Α ακόμα και ο υπάλληλος που έχει κατώτερο βαθμό (απαράδεκτο!). Το τελικό όφελος θα διπλασιάσει ή ακόμα τα τριπλασιάσει τις αποδοχές ενός υπαλλήλου.ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ την στιγμή που θα απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο όνομα της ΚΡΙΣΗΣ. Η πρότασή μου είναι να μειωθούν αυτές οι σκανδαλώδεις παροχές στις θέσης «ευθύνης» με τις ταυτόχρονες βαθμολογικές προαγωγές, ώστε να καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτοί που πραγματικά θέλουν αλλα και μπορούν να προσφέρουν στην Δημόσια Διοίκηση. Τα χρήματα όλοι τα θέλουν… Επίσης ο Διαχωρισμός εισηγητών και «θέσεων ευθύνης» είναι ανώριμοςΕυθύνη έχουν ΟΛΟΙ οι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Σας ευχαριστώ ελπίζοντας οτι θα το δείτε ηθικά και όχι κερδοσκοπικά.
 
 
ΤΑΣΟΣ
Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να υπάρξη σωστή αξιολόγηση, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα δημόσιο για το οποίο να είμαστε περήφανοι κι όχι αυτό που ζούμε τώρα. Και για να το πετύχουμε αυτό κατά τη γνώμη μου,1ον θα πρέπει η αξιολόγηση να είναι αμφίδρομη (από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα),και 2ον να γίνεται η τελική αξιολόγηση από καταξιωμένους ανθρώπους που έχουν την ανάλογη εμπειρία,και 3ον να δοθούν επιτέλους κίνητρα (ηθικά και υλικά) στους άξιους και ικανούς υπαλλήλους,κι όχι να τους πετάμε σαν στοιμένες λεμονόκουπες!!!!
 
 
Ελλάδα της Κρίσης
θα ήθελα την προσοχή σας στην πρότασή μου. Μελέτησα με προσοχή το σχέδιο, αλλα με μεγαλύτερη προσοχή τα 200 σχόλια! Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε οχι μόνο στο Δημόσιο αλλα και στην Ελλάδα γενικότερα με τα γνωστά σε όλους μας προβλήματα διαβίωσης…Παρατηρώ μία ασυνήθιστη μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ εισηγητών και θέσεων «ευθύνης».Εκτός του επιδόματος θέσης (250 ή 400 ή και 900 euro)θα προάγεται ταυτόχρονα και σε βαθμό Γ,Β και Α ακόμα και ο υπάλληλος που έχει κατώτερο βαθμό (απαράδεκτο!). Το τελικό όφελος θα διπλασιάσει ή ακόμα τα τριπλασιάσει τις αποδοχές ενός υπαλλήλου.ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ την στιγμή που θα απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο όνομα της ΚΡΙΣΗΣ. Η πρότασή μου είναι να μειωθούν αυτές οι σκανδαλώδεις παροχές στις θέσης «ευθύνης» με τις ταυτόχρονες βαθμολογικές προαγωγές, ώστε να καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτοί που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν στην Δημόσια Διοίκηση. Τα χρήματα όλοι τα θέλουν… Επίσης ο Διαχωρισμός εισηγητών και «θέσεων ευθύνης» είναι ανώριμοςΕυθύνη έχουν ΟΛΟΙ οι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Σας ευχαριστώ ελπίζοντας οτι θα το δείτε ηθικά και όχι κερδοσκοπικά.
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Αυτή η απόλυτη θεοποίηση των πτυχιούχων και, παράλληλα, η απόλυτη απαξίωση των μη πτυχιούχων, δείχνει ότι κανένας από εσάς (και από τους κυβερνώντες) δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει πραγματικά στις διάφορες Υπηρεσίες, όπου σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν μη πτυχιούχοι, διορισθέντες μέσω γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι κρατούν νευραλγικούς τομείς της Υπηρεσίας, ενώ πολλοί πτυχιούχοι «δεν ξέρουν τα τρία κακά της μοίρας τους», κατά το κοινώς λεγόμενο. Έχω προσωπική εμπειρία πολλών τέτοιων περιπτώσεων. Η αξιολόγηση ενός εργαζομένου αποκλειστικά και μόνο από τα τυπικά προσόντα, χωρίς να λαμβανεται καθόλου υπόψη η καθημερινή απόδοσή του στη δουλειά, είναι και άδικη και παράνομη και σε βάρος των υπηρεσιακών αναγκών. Τα τυπικά προσόντα αποτελούν κριτήρια πρόσληψης προσωπικού και όχι αξιολόγησης της απόδοσης εργαζομένων επί σειρά ετών σε μία Υπηρεσία. Και, κυρίως, κάτω τα χέρια από τους διορισθέντες με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Αυτοί έχουν αξιολογηθεί επαρκώς (πριν διοριστούν) και κέρδισαν τη θέση με το σπαθί τους και δεν τους τη χάρισε κανένας «εθνοσωτήρας».