Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αza
Επιλογή προισταμένων για θέσεις ευθύνης με κριτήρια και μοριοδότηση αυτών με αποδεκτή και δίκαιη κατανομή.1. Τα χρόνια υπηρεσίες-εμπειρίας, να συζητηθεί και πόσα μπορούν να αναγνωριστούν και απο τον ιδιωτικό τομέα.2. Βασικός τίτλος σπουδών, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.3. Μεταπτυχιακά Διπλώματα.4. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.5. Διδακτορικός Τίτλος.6. Ξένες Γλώσσες.7. Δημοσιεύσεις-Εργασίες-Έπαινοι, Σε διεθνή έγκριτα περιοδικά ή συνέδρια.8. Παρακολούθηση Σεμιναρίων.9. Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις π.χ. πολλαπλών επιλογών που κάθε λάθος απάντηση να λογίζεται αρνητικά για να αποφεύγεται η λογική της τύχης. Ποιος συνάδελφος Δ.Υ. αμφισβητεί την ουσία των παραπάνω κριτηρίων, το δικαιο και το αντικειμενικό σκοπό που δύναται να εξυπηρετήσουν και εξασφαλίσουν εφόσον βεβαίως εφαρμοστούν ορθά, με λογική και αξιοκρατικη διακύμανση μορίων και αδιάβλητη διαδικασία. Κι όμως οι περισσότεροι κωφεύουν, υπεκφεύγουν, μιλούν για ΑΣΕΠΑΚΙΑ, για ΠΑΣΟΚ, για ΝΔ, για νέους, για παλίους, για ανεπαρκής που έχουν διδακτορικά, ισοπεδωτικά, απαξίωτικά και με παρωχημένη προσέγγιση. Στη κρίση του καθένος αυτού του είδους οι σχολιασμοί και οι προσεγγίσεις. Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα!!! Και η μοριοδότηση αυτών επίσης!!!Τόπο σε νέους ανθρώπους με εμπειρία αλλά και υψηλές γνώσεις από εξειδίκευση. Το παλίο με τους δήθεν έμπειρους το γνωρίσαμε και είναι μια από τις αιτίες που έφεραν τη Δημόσια Διοίκηση και την Ελληνική Κοινωνία σε όσα σήμερα βιώνουμε.Τοπό στους νέους με εμπειρία, όρεξη, εξειδίκευση, οξυδέρκεια που θα προσφέρουν στην απλοποίηση των διαδικασίων στη μεταρύθμιση του κράτους μακρυά από προσκολήσεις παλίας νοοτροπίας. Αραγε γίνονται αντιληπτές οι επικείμενες αλλάγες, οι απαιτήσεις των καιρών ή θα επιτρέψουμε στους έμπειρους!! που στην ιδανικότερη περίπτωση γνωρίζουν τον προσωπικό υπολογιστή ως γραφομηχανή και στη χειρότερη ουτε από που ανοίγει!!! να οδηγήσουν τη Δημόσια Διοικηση στο μέλλον.Αύτη είναι η πραγματικότητα..Αν θελουμε να την παρατείνουμε μπορούμε να αγνοήσουμε τα κριτήρια να ισοπεδώσουμε τη μοριοδότηση… Ίσως τελευταία ευκαιρία.