Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Άρθρο 15: Ειδικότερες ρυθμίσεις: Το άρθρο 2 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:2. Στις διατάξεις του νόμου αυτού, αναφορικά με το σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων, υπάγονται οι ακόλουθοι Φορείς:α. Τα Υπουργεία και τα εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,β. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),γ. Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),δ. Οι δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)». ΠΡΟΣΟΧΗ.Σχετικά με την παραπάνω αναφορά ότι «Στις διατάξεις του νόμου αυτού, αναφορικά με το σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων, υπάγονται οι ακόλουθοι Φορείς:» … «Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),..» Σας αναφέρω τι λέει επιλέξει ο ν. 3230: άρθρο 267 παρ. 8. «Οι διατάξεις του ν. 3230/2004 δεν έχουν εφαρμογή στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.» ;;;;
 
 
Νίκος Κοκόλης
Όσον αφορά το άρθρο 3, συγχωρέστε με αλλά δεν έχω χρόνο να διαβάσω τους νόμους που αναφέρονται. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα:1. Είμαι οικονομολόγος – εκπαιδευτικός και επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ώρες απασχόλησης σε σχολείο, ασχολούμαι με υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρασχεθούν από τελειόφοιτο -το πολύ- Λυκείου. Επιθυμώ να μετακινηθώ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1-2 έτη ίσως) σε έναν άλλο τομέα του Δημοσίου που έχει ανάγκη των υπηρεσιών μου (π.χ. Οικονομική Υπηρεσία ενός Δήμου ή ΔΟΥ). Όταν λήξει το διάστημα της απόσπασής μου, επιθυμώ να επιστρέψω στη θέση μου. Με τα ισχύοντα και τα μελλούμενα, μπορεί να γίνει πράξη αυτό;2. Όταν μία περιφέρεια είναι νησιωτική, δε θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα πρώτα να γίνονται μετακινήσεις εντός του νησιού και μεταξύ των Υπηρεσιών, παρά ενδοϋπηρεσιακά και μεταξύ των νησιών;
 
 
I.M.
Πολύ καλό βήμα για αλλαγές στον χώρο τού Δημοσίου, αλλά νομίζω ότι δημιουργούνται επιπλέον στόχοι τις δημόσιας διοίκησης, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερες θέσεις προσωπικού για να γίνεται έλεγχος κατά πόσο θα εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι, και νέες υλικοτεχνικές υποδομές που να γνωρίζει το προσωπικό κάθε οργανισμού η τμήματος κλπ.
 
 
ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ
Αυξάνουμε παράλογα τη δυσκαμψία του Δημοσίου. Ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα ο υπάλληλος μπορεί να ασθενήσει μεμονωμένες μέρες χωρίς να προσκομίσει χαρτί γιατρού. Ειναι ανθρώπινο. Και κρίνεται και ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ από τους προϊστάμενους του Ιδ. Τομέα ένας υπάλληλος που δεν νιώθει καλά μια μέρα να κάτσει να ξεκουραστεί για ΜΙΑ ΜΕΡΑ χωρίς να πάει σε γιατρό που κινδυνεύει να δώσει 3-4 μέρες αναρρωτική. Από την στιγμή που υπάρχει η δικλείδα ασφαλείας κατά της κατάχρησης (όριο 4 ημερών – απαγόρευση χρήσης ΥΔ με αργίες) δεν αντιλαμβάνομαι προς τι το δημόσιο γίνεται δύσκαμπτο (κόστος επίσκεψης σε γιατρό – ουρές σε νοσοκομεία) σε ένα θέμα που έχει ρυθμιστεί εύλογα και ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ. Όσοι κάνουν κατάχρηση εύκολα θα κάνουν κατάχρηση και του νέου νομοθετικού πλαισίου. Εδώ καιμε τα χλωρά, ενώ δεν κάνουμε καν κάτι για τα ξερά.
 
 
Ι.Ι.
παρατήρηση στο άρθρο 19 παρ. 10 στο σημείο» επίσης καταργείται κάθε γενική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 …..»θα πρέπει να προστεθεί και η λέξη «ειδική» και να γίνει : » επίσης καταργείται κάθε γενική ή και ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 …..» και αυτό διότι εκτός των γενικών ρυθμίσεων υπάρχουν και πολλές ειδικέςπου ρυθμίζουν παρόμοια θέματα και θα χρειάζεται κάθε φορά να γίνονται διευκρινήσεις και έτσι όλα θα μείνουν στάσιμα για μεγάλο διάστημα. ευχαριστώμε εκτίμησης