Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΥΑ
1. Εκσυγχρονισμός με κατάργηση της αρχαιότητας στην κατάληψη θέσεων ευθύνης με μόνη προϋπόθεση ένα «ελάχιστο» προϋπηρεσίας, δώδεκα χρόνια όπως προτείνετε για όλες τις θέσεις.2. Δύο έως τρία χρόνια και όχι πέντε να είναι η θητεία των Προϊσταμένων όλων των βαθμίδων της Διοίκησης. Η πενταετής θητεία είναι πολύ μακρά (οι Υπουργοί θητεύουν λιγότερο) και ευνοεί φαινόμενα διαφθοράς, συναλλαγής και εμποδίζει την ευελιξία στο δημόσιο, που είναι το ζητούμενο2. Η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης επ’ ουδενί πρέπει να μοριοδοτείται, διότι θα διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς, όπου οι υπηρεσίες έχουν «μόνιμους» προϊσταμένους σε παρεμφερή πόστα χωρίς καμία ανανέωση στη δυναμική της υπηρεσίας3. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σε θέσεις ευθύνης να γίνεται με βάση τα προσόντα και την εξέλιξή τους για να εξασφαλισθεί η αξιοκρατία (απόκτηση τίτλων, συμμετοχή σε σεμινάρια, δημοσιεύσεις). Τα περί στοχοθεσίας κλπ ας μείνουν στην περιγραφή αντικειμένων και όχι στις κρίσεις προσώπων διότι θα προκύψει η επανάληψη του Δημοσίου που ξέρουμε (βλ. ευνοιοκρατία)4. Κατάργηση της συνάφειας τίτλων σπουδών – αντικειμένου. Η λέξη «συνάφεια» πρέπει οπωσδήποτε να διαγραφεί και να ξεχαστεί στη νέα δημόσια διοίκηση, διότι θα υπάρχουν «φωτογραφίες» και αυθαίρετες κατατάξεις, καταστροφική πρακτική που εφαρμόστηκε επί μια δεκαπενταετία στις προσλήψεις του ΑΣΕΠαποστερώντας το Δημόσιο από αξιόλογο επιστημονικόδυναμικό. Επίσης, στην Ελλάδα υπάρχει η εμμονή στον εγκλωβισμό, τις απαγορεύσεις, τα στεγανά. Στο παρελθόν δήλωσε τη στενή αντίληψη του νομοθέτη, η οποία κόστισε πάρα πολύ στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Σε προηγμένες επιστημονικά χώρες η ευχέρεια στη μετακίνηση σε διαφορετικά γνωστικά πεδία υποδηλοί ευφυία και αυξημένες ικανότητες και τέτοια βιογραφικά προωθούνται ευκολότερα5. Στις αξιολογήσεις για τις θέσεις ευθύνης πρέπει για κάποιο χρονικό διάστημα να προβλεφθεί η πριμοδότηση των πτυχίων θετικής κατεύθυνσης, διότι το ελληνικό δημόσιο στελεχειακά είναι ετεροβαρές, έχει δηλάδη στελεχωθεί από πτυχιούχους παρόμοιας κατηγορίας (νομικής, παντείου, οικονομικών σχολών, σχολής δημόσιας διοίκησης κ.τ.ό.) με αποτέλεσμα να υπάρχει μονομέρεια στην «αντίληψη» για τη δημόσια διοίκηση με ανακύκλωση του ίδιου δυσκίνητου γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης. Αντίθετα, αναζήτηση υπαλλήλων από τον χώρο των θετικών επιστημών θα μπορούσαν να επιφέρουν τομές και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα συνέβαλλαν στο ταχύτερο εκσυγχρονισμό των δομών του δημοσίου
 
 
Νικος Απ.
«Καλημέρα, ήρθα!!!Είμαι πτυχιούχος ΠΕ (φιλόλογος), έχω μεταπτυχιακό και γνωρίζω 2 ξένες γλώσσες. Εργάζομαι στο Τμήμα Προσωπικού. Χθες έκλεισα τα 2 χρόνια δοκιμότητας και είμαι πλέον μόνιμος. Είμαι και του κόμματος!!!!! Όπως καταλαβαίνετε έχω περισσότερα προσόντα από τον τύπο(!) που έχω για προϊστάμενο. Άρα θα πρέπει να πάρω τη θέση του. Είναι και σύννομο! Κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι η απόφαση που θα εκδώσετε είναι παράνομη.» Αυτά και άλλα πολλά θα γίνουν με την εφαρμογή αυτού του εκτρώματος! και δεν θα μπορεί να μιλήσει κανένας από εμάς. Όλες οι κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αντιμετωπίζονται ισότιμα (!), ενώ στην ουσία δεν έγινε κανένα βήμα μέχρι σήμερα προς την ισότιμη αντιμετώπιση των πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ. Υπάρχει διαφοροποίηση τόσο στη βαθμολογική εξέλιξη όσο και στις οργανικές διατάξεις. Αν και το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4009/11 αναφέρει «2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Πανεπιστήμια” και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Τ.Ε.Ι.”.» οι οργανικές διατάξεις (ακόμα και στους νέους οργανισμούς που εγκρίθηκαν το 2012-13) κάνουν σαφή διαχωρισμό αποκλείοντας από τις θέσεις ευθύνης τους ΤΕ.Πώς είναι δυνατόν σήμερα να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα αν δεν αλλάξουν οι οργανισμοί; Πώς είναι δυνατόν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης υπάλληλοι που το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου τους απέχει κατά πολύ από το αντικείμενο εργασίας τους και μάλιστα χωρίς καμία εμπειρία στη θέση αυτή; Δεν έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένας ελάχιστος χρονικός περιορισμός (5ετία) μετά τη μονιμοποίηση; Πώς είναι δυνατό να κατατάσσονται σε βαθμό Γ υπάλληλοι που μόλις μονιμοποιήθηκαν και να παίρνουν όχι μόνο επίδομα θέσης αλλά και τη μισθολογική διαφορά από την κατάταξή τους στον ανώτερο βαθμό που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη; Πώς είναι δυνατόν προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, μετά τη λήξη της θητείας του, στην περίπτωση που δεν επιλεγεί ή δεν τοποθετηθεί εκ νέου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, εφόσον συντρέχει υπηρεσιακή ανάγκη και κρίνεται ικανός για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, να αποσπάται, με αίτησή του ή αυτεπαγγέλτως, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα, διατηρώντας το βαθμό που κατείχε ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και τις αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ανώτερες των ομοιοβάθμων του επιθεωρητών ή ελεγκτών ή ανώτερες της θέσης που κατείχε. Στην περίπτωση που δεν επανακριθεί σημαίνει ότι για την περίοδο που είχε τοποθετηθεί στην παραπάνω θέση κρίθηκε ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ! Πώς είναι λοιπόν ικανός για να αποσπάται σε θέσεις ελεγκτικών σωμάτων ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα; Δεν είναι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ διάταξη; Κάποιοι από εκεί μέσα θέλουν να διατηρήσουν τις σημερινές αποδοχές τους.Έλεος πια!!!! Καμία διαφάνεια, καμία αξιοκρατία!Ελλάδα αμετανόητη….
 
 
maria T
Πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης μόνο πτυχιούχοι. Στο σχέδιο νόμου του 4024 αρχικά είχατε εκτός θέσεων ευθύνης υπαλλήλους ΔΕ κατηγορίας. Μετά με τη ψήφιση του νόμου κάτι άλλξε… έπρεπε να βολευτούν οι υπάλληλοι ΔΕ κατηγορίας ΜΕ 30 χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι πριν 30 χρόνια ήταν η γενιά των υπαλλήλων του αείμνηστου Αντρέα…..και έπρεπε να πάρουν 250 ευρώ ως επίδομα τμηματάρχη. Μας σκίσατε τα πτυχία μπράβο σας!!!!! ένας υπάλληλος ΔΕ με 30 χρόνια είναι ικανότερος απο ένα πτυχιούχο ΠΕ και ΤΕ με 10 χρόνια υπηρεσίας!!!!
 
 
ΓΚΙΛΙΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Διοτι θεωρώ πολύ σημαντικό το ρόλο των προϊσταμένων σε μια υπηρεσία και γενικά σε μια περιφέρεια θα πρότεινα η επιλογή των προϊσταμενων να γίνεται κατα αρχάς άμμεσα διοτι δεν μπορεί μια υπηρεσία να μενει στην ουσία μέχρι και 2 ετη χωρις προϊστάμενο και να καθυστερούν τις διαδικασίες για λογους γραφειοκρατίας και διαφόρων ζυμωσεων και σε αυτόν τον τομεα.Επίσης εκτός των τυπικων προσόντων που θεωρώ απαραίτητα τον σημαντικότερο ρόλο νομίζω πως έχει η προσωπικότητα του ατόμου δηλαδή το αν είναι μεθοδικός, δίκαιος και να έχει ικανότητα στην διοίκηση για να διατηρει την ισορροπία και να επιλύει τις διαφορές μεταξυ συναδέρφων η υπαλλήλων και πολίτη αυτά τα προσόντα δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν με τίτλους σπουδών διότι είναι στοιχεία του χαρακτήρα ενος ανθρώπου αρα η προσωπική επαφη και η συνέντευξη θα πρέπει να παιξουν ενα πολύ σημαντικο ρόλο στην επιλογή για να μην υπάρχουν στην ουσία ακέφαλες υπηρεσιες που λειτουργούν κατα τύχη σε βάρος κάποιων υπαλλήλων και κατα προέκταση των πολιτών.
 
 
zarko
Όργιο αυθαιρεσίας και σπατάλης χρημάτων,δημιουργία μίσους και αντιπαλότητας μεταξύ υπαλλήλων.Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου από τη διοίκηση εδώ και δύο περίπου χρόνια που δεν γίνονται κρίσεις μέσω υπηρεσιακών συμβουλίων.Στην υπηρεσία μου υπάρχουν δύο τμήματα που έχουν ένα υπάλληλο, αυτός ο υπάλληλος είναι και τμηματάρχης στο εαυτό του εφόσον του έχει γίνει ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου από τη διοίκηση.Κάντε κάτι απαγορεύσετε στις διοικήσεις να ορίζουν τμηματάρχες σε τμήματα με ένα υπάλληλο.