Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Andreas Charitos
Κύριε Υπουργέ,τα στελέχη σας, σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα.Θα διαβάσετε τα σχόλια;Περιέχουν επισημάνσεις και προτάσεις βελτίωσης.Ο ν. 3230/2004 έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και το γεγονός αυτό σίγουρα δεν οφείλεται στο ότι οι στόχοι τίθενται μετά από συμφωνία των προϊσταμένων και των υπαλλήλων, που προέβλεπε ο συγκεκριμένος νόμος 3230 και εσείς αναιρείτε με τούτο το σχέδιο νόμου. Δίνετε τους υφισταμένους βορά στους προϊσταμένους τους. Ενισχύετε τις ήδη υπάρχουσες δουλικές νοοτροπίες. Ο καλύτερος «γλύφτης» κερδίζει μία θέση πλάι στο «μεγάλο αφεντικό». Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει εξ ορισμού με τον ευνοϊκότερο τρόπο τους προϊσταμένους και διευθυντές και με καχυποψία τους υφισταμένους τους. Έχετε αναρωτηθεί πόσοι από τους προϊσταμένους κατανοούν ή θα καταλάβουν ποτέ τι σημαίνει στοχοθεσία; η οποία είναι καθαρά ένα εργαλείο μάνατζμεντ. Θέλετε να μας πείτε ότι με αυτό το νόμο το ελληνικό δημόσιο θα αποκτήσει ικανούς μάνατζερς που θα μπορούν να υλοποιούν επιτυχώς διοικητικό σχεδιασμό;Αν ναι, ετοιμαστείτε λοιπόν και για τις μεγάλες αποτυχίες και αδικίες εξ αρχής που θα σκάσουν μύτη από την αρχή της υλοποίησης αυτού του νόμου.
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON-»DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Με τις παρ. 1 έως 6 του παρόντος άρθρου καταργείται η δυνατότητα αποζημίωσης του αιτούντα πολίτη από τη μη τήρηση από πλευράς διοίκησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.2690/1999 και λοιπές συναφείς διατάξεις. Συγκεκριμένα καταργείται η μοναδική ουσιαστική συνέπεια που βαρύνει τη Διοίκηση όταν αυτή δεν ενεργεί μέσα στα χρονικά όρια που της έχει θέσει ο νόμος.ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 πρέπει να αποσυρθούν. Με τη διάταξη της παρ. 7 καταργείται ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ ή σε άλλα όργανα της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης. Η συγκεκριμένη διάταξη εγείρει απορίες καθώς δεν καταργούνται αντιστοίχως διατάξεις, όπως επί παραδείγματι οι διατάξεις του ν.2860/2000 που αναγνωρίζουν το χρόνο υπηρεσίας σε ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ως χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος. Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια επιβραβεύεται η απόσπαση σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης και όχι η απόσπαση σε όργανα της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών, όπου τα πόστα εργασίας είναι νευραλγικής σημασίας για τη χώρα μας και ο βαθμός δυσκολίας ιδιαίτερα αυξημένος. Μήπως τελικά το πνεύμα είναι να επιβραβευθούν οι ημέτεροι; Τέλος καταγράφουμε στα θετικά του ν/σ τη διάταξη της παρ. 8 με την οποία καταργείται επιτέλους η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αιρετή ή μετακλητή θέση, ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Μια διάταξη που προφανώς ευνοούσε τους ημετέρους…
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Βύρωνας, 15 Μαΐου 2013 Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανιτάκη. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. Εκφράζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.Πιο συγκεκριμένα ζητάμε κ. υπουργέ να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου – Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις – που έχει δοθεί για διαβούλευση και με το οποίο προωθούνται βαθιές αντιδραστικές τομές στη δημόσια διοίκηση σε βάρος των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα οδηγήσει στην απόλυση χιλιάδες εργαζόμενους.Με τις διατάξεις που εισάγει μεταξύ άλλων, το εν λόγω σχέδιο νόμου, για την επιλογή των προϊσταμένων, των διευθυντών, των υπηρεσιακών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την κατάργηση και των περιορισμών των αναρρωτικών άδειων, την κινητικότητα κ.λπ., αλλάζει προς το χειρότερο τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σε βάρος των πολιτών και των εργαζομένων.Ιδιαίτερα η προωθούμενη διάταξη με την οποία μπορούν να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Ν.Π.Δ.Δ. ή να μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με προεδρικό διάταγμα, οδηγεί στην κατάργηση υπηρεσιών με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, που σήμερα καλύπτουν βασικές ανάγκες για τους πολίτες. Ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο δημοσιών και δημοτικών υπηρεσιών και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων.Ζητάμε την απόσυρση αυτού του σχεδίου νόμου. Η πολιτική που υποβαθμίζει και διαλύει τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες είναι σε βάρος της κοινωνίας.Απαιτούμε να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών προς όφελος των πολιτών, διασφαλίζοντας τη μόνιμη σταθερή εργασία όλων των εργαζομένων. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Παναγιωτόπουλος Χ. Χαλβαντζής Γ.
 
 
ΕΥΑ
Η υποπαράγραφος γ΄ του άρθρου 1 πρέπει να διατυπωθεί « Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του τμήματος και το σύνολο των υπαλλήλων του τμήματος καταθέτουν ατομικές προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξειδικεύουν… ». Η πραγματικότητα με το υπάρχον σύστημα στο Δημόσιο είναι ότι τα αντικείμενα των τμημάτων τα κατέχουν στις λεπτομέρειές τους οι αρμόδιοι υπάλληλοι που τα χειρίζονται (οι υφιστάμενοι) και κυρίως οι υπάλληλοι που εργάζονται για χρόνια στο ίδιο τμήμα (αυτό θα πρέπει να διορθωθεί). Η υποπαράγραφος δ΄ του άρθρου 1 πρέπει να απαλειφθεί. Η ύπαρξή της θα θεσμοθετήσει αντί να θεραπεύσει το υπάρχον στο δημόσιο νοσηρό καθεστώς κατά το οποίο υπάρχει ευχέρεια του τμηματάρχη στο μεροληπτικό και άνισο καταμερισμό καθηκόντων και βαρύτητας των αντικειμένων.
 
 
demy
Διορίστηκα μέσω ΑΣΕΠ σε ΝΠΙΔ, είμαι κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού, πτυχίων ξένων γλωσσών και υπολογιστή, έχω 15 περίπου χρόνια υπηρετήσει το δημόσιο και τώρα θα πρέπει να απολυθώ γιατί δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να εξαιρεθούν όσοι επέλεξαν να διοριστούν αξιοκρατικά με ΑΣΕΠ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Σε τί ακριβώς θα εξυπηρετήσει η ενδεχόμενη απόλυσή μου την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης;Πόσο πιο αντικειμενικές θα είναι οι λεγόμενες νέες αντικειμενικές προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε και τη δική μου πρόσληψη;