Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κ.Γ
Κ.Υπουργέ,οι μετακινήσεις του προσωπικού θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα μετην συνταγματική επιταγή της προστασίας της οικογένειας, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια , από ανεξάρτητο όργανο.Πριν αποφασίστετε την μετακίνηση ενός υπαλλήλου σε νησιά ή παραμεθόριες περιοχές ( και άρα εξαναγκαστεί να παραιτηθεί), ελέγξτε πρώτα αν κάποιος δεν υπηρέτησε την παραμεθόριό του ( για πέντε ή δέκα χρόνια) όπως ήταν υποχρεωμένος βάσει της προκήρυξης που διορίστηκε, διότι είναι γνωστό ότι πολλοί υπάλληλοι που διορίστηκαν σε παραμεθόριες περιοχές στην ουσία δεν την υπηρέτησαν και αποσπάστηκαν ρουσφετολογικά σε περιοχές της αρεσκείας τους.