Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
chris
Δυστυχώς το νομοσχέδιο αυτό κάθε άλλο παρά παραπέμπει σε μια σύγχρονη διοίκηση όπου επικρατούν οι άξιοι και όποιοι δεν έχουν κάποιου είδους μέσο. Την ίδια στιγμή δηλαδή που καταδικάζονται οι παρελθούσες πρακτικές για την επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών, δίνεται το ελεύθερο σε αυτούς που επιλέχθηκαν προσωρινά (έχουν περάσει 3 χρόνια) και όχι αξιοκρατικά, να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Αναμένεται μάλιστα σημαντική καθυστέρηση καθώς θα πρέπει να διαμεσολαβήσει και αντίστοιχο Π.Δ. κάθε φορά. Επίσης, τους δίνεται σαφές προβάδισμα στο να γίνουν Διευθυντές καθώς προβλέπεται ότι « ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος κλπ.». Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να καταργηθεί τελείως ακριβώς γιατί αποτελεί τη συνέχεια του παλιού αναξιοκρατικού συστήματος το οποίο καταφέρνει τη συνέχιση του σε αυτό το νομοσχέδιο. Ο Ν. 3839/2010 είναι πιο προοδευτικός σε αυτό το σημείο καθώς προβλέπει απλή μοριοδότηση για το χρόνο που κάποιος διετέλεσε προϊστάμενος. Νομίζω ότι και πολύ είναι, δεδομένου ότι χωρίς να υπάρχει στην ουσία καμία αξιολόγηση για το έργο τους θα παραμένουν στη θέση τους για πολύ καιρό μέχρι να εκδοθεί ο επόμενος νόμος, ΠΔ ή οτιδήποτε απαιτείται και ελπίζοντας ότι θα ‘μονιμοποιηθούν’ εκεί. Πολλοί από αυτούς έχουν το μίνιμουμ των προσόντων σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους που με το προηγούμενο σύστημα δεν κατάφεραν να καταλάβουν τη θέση αυτή λόγω έλλειψης των σωστών διασυνδέσεων και οι οποίοι τώρα αποκλείονται από την κατάληψη θέσης Διευθυντή.Κατά τα άλλα ίσως ο νόμος φαινομενικά κινείται σε ένα πιο προοδευτικό πλαίσιο καθώς προβλέπει δυνατότητα για κατάληψη θέσης προϊσταμένου ή διευθυντή και σε άλλες υπηρεσίες μόνο που όλα αυτά είναι πολύ γενικόλογα όπως και το τι θα περιέχει το κάθε Π.Δ. που εκδίδεται. Παράδειγμα αναφέρω απόσπασμα του νομοσχεδίου που μπορεί να αξιοποιηθεί προοδευτικά ή να παραποιηθεί για να εξυπηρετήσει τους ‘ημέτερους’…. Παραθέτω: “ τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης και ιδίως αυτά που αφορούν τη συνδρομή ιδιαίτερων ικανοτήτων ή δεξιοτήτων, τον τρόπο αξιολόγησης των ανωτέρω κριτηρίων, την κατάρτιση πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, τη διάρκεια ισχύος του πίνακα κατάταξης, την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων από τον πίνακα αυτόν, τα αρμόδια όργανα και τον τρόπο συγκρότησής τους, εφόσον τα όργανα αυτά είναι συλλογικά”. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα παραπάνω, ποια θα θεωρηθούν ενδεδειγμένα προσόντα? Το νομοσχέδιο δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη όταν και πάλι αναφέρεται ότι λίγο πολύ για την επιλογή για τις θέσεις προϊσταμένων Τμήματος δίνεται η δυνατότητα σε όλους, ΠΕ , ΤΕ και ΔΕ για τις ίδιες θέσεις προϊσταμένων Τμήματος χωρίς να γίνεται αναφορά στο προβάδισμα της κάθε κατηγορίας έναντι της άλλης. Αυτό τελικά είναι μια εμμονή όλων των τελευταίων νόμων και του 3839/2010 και του 4024/2012.Τέλος, το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να αποκλειστεί από οποιοδήποτε όργανο επιλογής προϊσταμένων η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων που σκοπός τους είναι να κάνουν εξυπηρετήσεις και να χαρίζουν θέσεις ευθύνης με ανταλλάγματα. Από εκεί θα προέλθει ο εκσυγχρονισμός και η εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησης. Αν στη Δημόσια Διοίκηση από χρόνια είχε τηρηθεί το προβάδισμα με βάση και τη γνωμοδότηση 235/2005 του ΣτΕ και καταργούνταν οι αιρετοί εκπρόσωποι από τα όργανα επιλογής προϊσταμένων (επίσης κατάργηση συνεντεύξεων, γραπτή εξέταση αντί γι΄αυτό με κριτήρια ΑΣΕΠ διαφανή) θα είχαμε ήδη μια δημόσια διοίκηση πολύ καλύτερη.
 
 
Νικιτας
. Η μόνη κατηγορία υπάλληλων που είναι σε μειονεκτική θέση στις προαγωγές είναι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν με γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ γιατί συνήθως η προϋπηρεσία τους ήταν στον ιδιωτικό τομέα και δεν αναγνωρίζεται. Όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν με τους γνωστούς τρόπους αναγνώρισαν την προϋπηρεσία τους γιατί αυτή είχε προσφερθεί σχεδόν πάντα στο δημόσιο με διάφορες μορφές απασχόλησης πριν την μονιμοποίηση τους. Πρέπει να προχωρήσετε στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα όλων αυτών των υπάλληλων που διορίστηκαν αξιοκρατικά μέσω γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ ώστε να έχουν και αυτοί την ευκαιρία να κριθούν ισότιμα στις προαγωγές. Το δημοσιονομικό κόστος θα είναι σχεδόν μηδενικό γιατί οι περισσότεροι υπάλληλοι των τελευταίων 15 ετών (που γίνονται γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ) έχουν ήδη πάρει το τελευταίο εσωτερικό κλιμάκιο του βαθμού Δ η Ε και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους δεν θα αλλάξει την μισθολογική τους κατάσταση. Αλλά και όταν τελικά γίνουν οι προαγωγές επειδή προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων να καταλαμβάνει συγκεκριμένους βαθμούς το συνολικό μισθολογικό κόστος θα το ίδιο άσχετα με το πόση προϋπηρεσία θα αναγνωριστεί στην παραπάνω κατηγορία υπάλληλων. Η μεγάλη διαφορά θα είναι ότι θα αυτή την προαχθούν υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν αξιοκρατικά στο δημόσιο μέσα από τις διαφανείς διαδικασίες ενός γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. .
 
 
ΣΤΕΛΙΟΣ
Για να μπορέσουν νεότεροι υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, θα πρέπει να μη μοριοδοτούνται οι προϊστάμενοι που έχουν τοποθετηθεί με απόφαση δημάρχου, καθώς οι υπάλληλοι αυτοί είναι οι «εκλεκτοί» των διοικήσεων, οι οποίοι διορίστηκαν συνήθως παραβλέποντας και προσπερνώντας άλλους ικανότερους υπαλλήλους. Δεν μπορεί η Ελληνική Πολιτεία να επιβραβεύει τους «αρεστούς» και να τιμωρεί τους «άριστους». Ούτε πρέπει να προσμετράται για αυτούς τους υπαλλήλους (τους «αρεστούς») ο χρόνος προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου. Αυτά τα κριτήρια επιλογής να ισχύουν μόνο για προϊσταμένους που έχουν εκλεγεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια.
 
 
Κώστας Κ.
» Σε περίπτωση μη επανεπιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας ή πρόωρης λήξης της θητείας του, ο υπάλληλος ανακατατάσσεται στο βαθμό που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο της υπηρεσίας του, συνυπολογιζομένου του χρόνου που διήνυσε σε θέση προϊσταμένου».Θεωρώ πως πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επανεπιλογή αφορά στην ίδια ή στην αμέσως χαμηλότερη Θέση Ευθύνης και επίσης θεωρώ δίκαιο να προβλεφθεί κάποιος συντελεστής στην ανακατάταξη (π.χ. 1,8 για τους Διευθυντές και 1,4 για τους Προϊσταμένους) ο οποίος θα πολλαπλασιάζει τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων της θέσεως ευθύνης από τον υπάλληλο (ας λάβουμε υπόψη και την εξοντωτική κατάταξη στους βαθμούς για το υφιστάμενο προσωπικό που επέβαλε το Ν. 4024/11).
 
 
Σταύρος Κυριαζής
Καλό θα είναι να μην ξεχνάει κανείς ότι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι «αδιαβάθμητη» στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.Εξ ού και ο τίτλος που απονέμει σε καμία χώρα της Ε.Ε., των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Ασίας κλπ. δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός ή ως διδακτορικός.Προς επίρρωσιν των προαναφερομένων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κανείς απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ δεν μπορεί να σταδιοδρομήσει στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα οποιασδήποτε χώρας -ούτε της Ελλάδας- (π.χ. για μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές) χρησιμοποιώντας ως μοναδικό του προσόν τον τίτλο αποφοίτησής του από την Σχολή.Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο άλλωστε, χρειάζεται παράλληλα να προσκομίσει και τον τίτλο σπουδών του σε οποιδήποτε διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον οποίον απέκτησε πριν ή ακόμη και μετά τη εισαγωγή του στην ΕΣΔΔΑ.Συνεπώς, θεωρώ φρόνιμο να μην τοποθετούμε τον τίτλο της ΕΣΔΔΑ, υπερβολικά πάνω από την πραγματική «εσωτερική του αξία» (υπερεκτίμηση), δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον το ζήτημα με ενστάσεις και προσφυγές, που προφανώς θα επιφέρουν καθυστερήσεις στις κρίσεις και τοποθετήσεις και κατ’ επέκτασιν και στο έργο της δημόσιας διοίκησης!Πολύ αβάντα έχει δοθεί ήδη με τα έξι έτη στη βαθμολογική εξέλιξη (και όχι μόνον)!Άλλωστε, είναι αυτονόητο, ότι στις ευνομούμενες πολιτείες, οι τίτλοι σπουδών καθώς και τα αντικειμενικά προσόντα με τα οποία συνδέονται οι κάτοχοί τους, δεν μπορούν να αναβαθμίζονται τεχνητά (δηλ. όχι με νόμους, υπουργικές αποφάσεις και Προεδρικά διατάγματα, αλλά ούτε κάν με το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας).Η περίπτωση παραπέμπει σε «κλέπτοντας οπώρας».