Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Aggeliki
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάργηση των ειδικών διατάξεων,που όπως είναι γνωστό εξακολουθούν να ισχύουν σε πολλούς οργανισμούς και φορείς του δημοσίου,με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου(παρά την πληθώρα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων).Πρέπει να προστεθεί ότι καταργείται «….κάθε ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5….». Ευχαριστώ
 
 
ΕΥΑ
α) Εθελούσιες μετακινήσεις με αίτηση του υπαλλήλου σε άλλες σε άλλες υπηρεσίεςκαι υποχρεωτικές μετακινήσεις εσωτερικά της υπηρεσίας κάθε τρία χρόνια χωρίς εξαιρέσεις για πάταξη φαινομένων διαφθοράς και συναλλαγώνβ) Πρέπει στο νόμο να υπάρξει ενίσχυση της κινητικότητας με πρόβλεψη, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος όπου οι διοικήσεις των υπηρεσιών εμπόδιζαν τους υπαλλήλους «τους» να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες. Ενδεχομένως, δεν θα πρέπει να τους παραχωρήσει ο νόμος αυτό το δικαίωμα, διότι χωρίς αμφιβολία θα γίνει ξανά κατάχρηση με αποτέλεσμα προσφυγές στα διοικητικά δικαστήριαγ) Για να καλύπτονται άμεσα τα κενά σε υπηρεσίες και να υπάρχει ευελιξία στο κράτος πρέπει ο υπάλληλος να έχει υποχρέωση παραμονής σε θέση κατόπιν μετάταξης μόνο για ένα χρόνο κι αν το θελήσει να αιτηθεί άλλης θέσης. Η παραμονή μεγαλύτερου χρόνου συνιστά συντηρητική αντίληψη. (Στον ιδιωτικό τομέα οι μετακινήσεις γίνονται με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών, δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο)δ) Στις αξιολογήσεις και στις κρίσεις να μοριοδοτούνται οι εθελοντικές μετακινήσεις του υπαλλήλου σε διαφορετικές υπηρεσίες ως επιβράβευση και ως κίνητρο
 
 
Γιάννης Γεωργιαδης
Υπάρχει το εξής πρόβλημα με την κατηγορία των αποσπασμένων υπαλλήλων:Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ 559 τα μόρια μετακίνησης προκύπτουν κυρίως από την ομοεδρικότητα του φορεα προέλευσης και φορέα μετακίνησης. Επειδή σε άλλη εγκύκλιο φορέας προέλευσης θεωρούνταν ο φορέας της απόσπασης υπάρχει ο κίνδυνος αποσπασμένοι με μικρής διάρκειας αποσπάσεις χωρίς πρόθεση για μετάταξη να εγκλωβιστούν σε μετακίνηση σε δήμο/περιοχή που δεν επιθυμούσαν να υπηρετήσουν και προέκυψε για κάποιο προσωρινό οικογενειακό λόγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσετε σε δικαώμα της επιλογής του φορέα προέλευσης ανάμεσα σε αυτόν της απόσπασης και αυτόν της οργανικής. Παρόμοια θα πρέπει να κάνετε με το ζήτημα της αξιολόγησης όπου θα είναι κρίμα να αξιολογηθεί υπάλληλος με βάση τα κριτήρια προσωρινής θέσης.