Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κατερίνα Καστανιά
Kατά την συγχώνευση των ΔΟΥ ανα την Ελλάδα όσες ΔΟΥ βρίσκονταν στην παραμεθόριο και μετακινήθηκαν σε περιοχή που είναι επίσης παραμεθόριος εξακολουθεί να ισχύει η δεκαετής δέσμευση των υπαλλήλων τους στην νέα περιοχή που μεταφέρθηκαν ενώ ΔΟΥ που μετακινήθηκαν πχ στην Αττική σταμάτησε η δεσμευσή τους. Όμως στις περιπτώσεις των νησιών οι υπάλληλοι μετακινούνται π.χ.από την Ικαρία στην Σάμο, από την Λήμνο στην Μυτιλήνη(6 ώρες με το πλοίο),από την Τήνο στην Σύρο οπού είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν το υπόλοιπο της δεσμευσής τους χωρίς προφανώς να έχουν εντοπιότητα στην νέα περιοχή επειδή δεν υπήρχε μέχρι σήμερα νομοθετική ρύθμιση για τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών.Να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη σε τέτοιες περιπτώσεις συγχωνεύσεων να επιτρέπεται σε όλους τους υπαλλήλους η αποδεσμευσή και η μετακίνησή και όχι κατά τύχη αναλόγα με το που καταλήγει η υπηρεσία να μετακινήθει.
 
 
Βασίλης
Ο τίτλος του νομοσχεδίου προδιαθέτει τον αναγνώστη να συναντήσει σημαντικές κατευθύνσεις και αντ’ αυτού το 50% αφορά στις αναρρωτικές άδειες και ένα ολόκληρο άρθρο αφορά σε ένα συγκεκριμένο φορέα.