Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
eK
Είναι πραγματικά ντροπή το άρθρο 2 του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου. Πρόκειται για την παλινόρθωση του παλαιο-κομματικο-διοικητικού κατεστημένου, όπως το γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Θα περίμενε κανείς να έχουμε διδαχθεί από την κρίση στην οποία βρέθηκε η χώρα λόγω των γνωστών πρακτικών που ακολουθήθηκαν από τους εκάστοτε κυβερνώντες και τους φίλους τους στο Δημόσιο. Θα πέρίμενε επίσης κανείς από μια τρικομματική κυβέρνηση να έχει εξ αυτού του λόγου την πολιτική βούληση να συμφωνήσει για μια πραγματική αναδιάρθρωση του κράτους με αξιοκρατία, λογοδοσία και διαφάνεια. Εις ματην… Εδώ βλέπουμε την επιλογή των αρεστών (ουχί των αρίστων) για τις θέσεις ευθύνης χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο από τους πολιτικούς προϊσταμένους και λοιπούς παρατρεχάμενους. Και αυτό παρουσιάζεται από το Υπουργείο και τα ΜΜΜ ως «μεγάλη μεταρρύθμιση του κράτους» και «προώθηση των νέων και άξιων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης»!!! Ούτε ο Όργουελ δεν θα μπορούσε να φανταστεί τέτοια χαλκίδευση… Κύριε Υπουργέ, αναλογιστείτε με τί είδους «εκτροπή» θα συνδεθεί το όνομά σας.Αποσύρετε άμεσα το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου.Εφαρμόστε επιτέλους τον Ν.3839/2010 και μην υποκύπτετε στις γνωστές πιέσεις Υπουργών, παλαιοδιοικητικών, κομματαρχών και συνδικαλισταράδων. Τολμήστε να συγκρουστείτε επιτέλους!!!
 
 
T.Α.
1. Σχετικά με την παρ.7.α. (του άρθρου 2) που αφορά την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα: «Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου και μέχρι την τοποθέτηση, κατόπιν επιλογής ή μετακίνησης, νέου προϊσταμένου, τα σχετικά καθήκοντα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά….. σε οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο του οικείου φορέα, εφόσον διαθέτει τα νόμιμα τυπικά προσόντα…» πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής » σε οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο του φορέα, εφόσον διαθέτει τα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ νόμιμα τυπικά προσόντα….». Διαφορετικά δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης υπαλλήλων με βάση μη αξιοκρατικά κριτήρια, κατά την επιθυμία της εκάστοτε διοίκησης (ευνοώντας τους υπαλλήλους που επιθυμεί).2. Να γίνει ξεκάθαρο αν η κινητικότητα των προϊσταμένων θα επιτρέπεται μεταξύ των φορέων του ίδιου υπουργείου ή και μεταξύ άλλων Υπουργείων.3. Να αξιολογούνται και οι ανώτεροι από τους υφισταμένους τους.4. Να εφαρμοστούν δικλείδες ως προς την πλήρως αξιοκρατική αξιολόγηση των υπαλλήλων (διότι αυτό που μέχρι τώρα ισχύει είναι ή να βαθμολογούνται όλοι με αρκετά υψηλές βαθμολογίες – ή να βαθμολογούνται αναλόγως αν έχουν πράξει τα «θελήματα» των ανωτέρων τους).4. Να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση στις αξιολογήσεις, να γνωστοποιείται στους υπαλλήλους και να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία ενστάσεων.5. Να λαμβάνεται απαραίτητα υπόψη η επιτυχία στον ΑΣΕΠ και όπου αφορά γραπτό διαγωνισμό να μοριοδοτούνται οι υπάλληλοι με τον καθαρό βαθμό που έγραψαν στις εξετάσεις (χωρίς τις οποιεσδήποτε προσαυξήσεις).6. Το επίδομα ευθύνης προϊσταμένων να μην είναι το ίδιο για όλα τα τμήματα. Προϊστάμενοι με αυξημένες ευθύνες για την ολοκλήρωση των εργασιών τους (σε θέσεις δηλ. όπου λαμβάνονται καίριες και απαιτητικές αποφάσεις) θα πρέπει να αμείβονται καλύτερα από προϊσταμένους σε θέσεις με λιγότερες απαιτήσεις.6. Να συνεχίσει να υφίσταται η σαφής διάκριση μεταξύ ΠΕ και ΤΕ, διότι υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών και έχει καταντήσει κουραστική η συνεχής προσπάθεια των αποφοίτων ΤΕ για εξίσωσή τους με τους απόφοιτους ΠΕ. Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θεωρείται δηλ. δίκαιο να διορίζονται στο δημόσιο σε ξεχωριστά προκηρυγμένες θέσεις από αυτές των ΠΕ (διότι προκηρύσσονται ξεχωριστά οι θέσεις ΠΕ και ΤΕ), στους γραπτούς διαγωνισμούς, επίσης, να εξετάζονται σε ύλες μικρότερης έκτασης (και λιγότερο απαιτητικές) από τις αντίστοιχες των ΠΕ – και όλες οι άλλες διαφορές που δεν θα αναλυθούν εδώ – και στη συνέχεια να ζητούν ισότητα στην εξέλιξή τους με τους ΠΕ;;;8. Επιπλέον πενταετία σε θέση ευθύνης είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως η τριετία φαίνεται να αποτελεί σεβαστό χρονικό διάστημα.9. Τέλος για ποιόν λόγο θα πρέπει να προαχθούν σε διαφορετικό μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που διαθέτουν οι διάφοροι προϊστάμενοι που θα επιλεγούν και θα διαθέτουν μικρότερο από τον οριζόμενο βαθμό, όπως για παράδειγμα αναφέρεται στην παρ. 5 πως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος που ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ΄;
 
 
thanassis
προτείνω να διαβάσουμε όλοι Αριστοτέλη » περί ερμηνείας» όλο το βράδυ και να δούμε αν όλοι διαβάσουμε το ίδιο κείμενο την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κοινή γλώσσα – είναι ένα πείραμα…μια νύχτα έναντι 30 χρόνων προπαγάνδας!
 
 
mdedi
Γιατί οι γνωματεύσεις βάσει των οποίων δίνονται οι άδειες πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από ιατρούς Δημοσίων Νοσοκομείων; Και από που κι ως που είναι λογικό να επιβάλλεται να εγχειρίζονται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι μόνο σε Δημόσια Νοσοκομεία; Είναι παράνομη η ιδιωτική υγεία στην χώρα μας; Ούτως η άλλως οι ιδιωτικές κλινικές αδειοδοτούνται λειτουργικά από τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, κατά συνέπεια τηρούν τις νόμιμες προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών υγείας.Είναι απαράδεκτο να στερείται από τους Δημοσίους Υπαλλήλους η πρόσβαση στις ιδιωτικές κλινικές εφόσον την επιθυμούν και έχουν την σχετική οικονομική δυνατότητα.Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της Δημόσιας Υγείας στην χώρα μας μία τέτοια ρύθμιση μάλλον ως βασανιστήριο και τιμωρία μπορεί να εκλειφθεί.Εκτός και αν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου υπονοούν ότι οι ιατροί των ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι στο σύνολο τους διεφθαρμένοι και η γνωματεύσεις τους αναξιόπιστες σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους του Δημοσίου οι οποίοι είναι εκ προοιμίου πλήρως αξιόπιστοι…Είναι προφανές ότι ο γνωματεύων ιατρός πρέπει να έχει την νομική ευθύνη της γνωμάτευσης του και τις αντίστοιχες επιπτώσεις σε περίπτωση ηθελημένου λάθους ασχέτως αν υπηρετεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς ή στο ιδιωτικό Metropolitan και προς αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί το όποιο νέο νομικό πλαίσιο.Υποτίθεται ότι αυτού του τύπου οι νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δημοσίου και όχι την αναπαραγωγή του μέχρι σήμερα κουτοπόνηρου τρόπου λειτουργίας όπου ο ελεγχόμενος δημόσιος υπάλληλος ή πολίτης θεωρείται εκ προοιμίου απατεώνας με αποτέλεσμα αυτός με την σειρά του να εκλαμβάνει το κράτος ως καταπιεστή που πρέπει – και δικαιούται ηθικά – να τον ξεγελάσει παντοιοτρόπως.Αν αυτή η λογική δεν αλλάξει θα συνεχιστεί ο κύκλος της διαφθοράς. Είναι λίγο ως πολύ προφανές ότι ο καθένας θα προσπαθήσει να καλύψει το πρόβλημα υγείας του όσο καλύτερα μπορεί και να εξασφαλίσει την αναγκαία πιστοποίηση μέσω της γνωστής μικρού μεγέθους ταχυδρομικής συσκευασίας (φακελάκι).Αυτή η κριτική ισχύει λίγο ως πολύ για όλα τα άρθρα του σχεδίου νόμου που ορίζουν ότι το 2013 σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία κατηγορία εργαζομένων απαγορεύεται να αναζητήσει τις υπηρεσίες υγείας που επιθυμεί.
 
 
GIANNIS L.
Πολύ καλές και καινοτόμες οι αλλαγές στην επιλογή προισταμένων.Το σημαντικότερο απο όλα που θα πρέπει να εφαρμοσθεί είναι η εργατικότητα και η επίτευξη των στόχων από τον προιστάμενο. Δεν έχει σημασία το επίπεδο εκπαίδευσης, Υπάρχουν αξιόλογοι υπάλληλοι Δευτερο΄βάθμιας εκπαίδευσης που οι απόφοιτοι Πανεπιστημίου δε τους φτάνουν με τίποτα. Αυτούς τους ανθρώπους θέλει το Δημόσιο:έξυπνους, δημιουργικούς,με ήθος και αγάπη για αυτό που κάνουν, με αγάπη για τον πολιτη-πελάτη.Ας δωθεί η δυνατότητα σε αυτους που αξίζουν και όχι σε αυτούς που νομίζουν ότι αξίζουν.