Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος
Προτείνω τη δημιουργία Νέας κατηγορίας ΜΕ (Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης) για τους κατόχους όλων των συναφών και όχι άσχετων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τη θέση εργασίας (βλέπε περιγράμματα θέσεων εργασίας) και με επιπρόσθετη παράλληλη κατάργηση όλων των θέσεων ειδικών επιστημόνων. Στη νέα θεσμοθετημένη κατηγορία ΜΕ θα μπορούσαν να ενταχθούν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή Υγείας (με συναφείς ειδικότητες ανά θέση εργασίας) και κάτοχοι μεταπτυχιακών (συναφών με τη θέση εργασίας) τίτλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (που έκρυψαν τα πτυχία τους κατά το διορισμό). Υ/Γ. Είναι υπερβολική και άδικη η προικοδότηση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης διότι στα δύο (2) χρόνια σπουδών πληρωνόντουσαν ως δημόσιοι υπάλληλοι και είναι συντάξιμα σε αντίθεση με άλλους κατόχους συναφών μεταπτυχιακών σπουδών από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια όπου κάλυψαν όλο το άμεσο και έμμεσο κόστος με ιδία έξοδα και δεν είναι συντάξιμα.
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Κ.Γ
Κ.Υπουργέ,οι μετακινήσεις του προσωπικού θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα μετην συνταγματική επιταγή της προστασίας της οικογένειας, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια , από ανεξάρτητο όργανο.Πριν αποφασίστετε την μετακίνηση ενός υπαλλήλου σε νησιά ή παραμεθόριες περιοχές ( και άρα εξαναγκαστεί να παραιτηθεί), ελέγξτε πρώτα αν κάποιος δεν υπηρέτησε την παραμεθόριό του ( για πέντε ή δέκα χρόνια) όπως ήταν υποχρεωμένος βάσει της προκήρυξης που διορίστηκε, διότι είναι γνωστό ότι πολλοί υπάλληλοι που διορίστηκαν σε παραμεθόριες περιοχές στην ουσία δεν την υπηρέτησαν και αποσπάστηκαν ρουσφετολογικά σε περιοχές της αρεσκείας τους.
 
 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Επαναφέρουμε πάγια πρόταση της Ε.Σ.ΑμεΑ. για την προστασία των εργαζομένων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω από το καθεστώς της διαθεσιμότητας και ζητούμε να εξαιρεθούν ρητά από τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012. Επισημαίνουμε ότι άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66%, εργάζονται στην πλειονότητα τους σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και βάσει αποφάσεων του ΑΣΕΠ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας.
 
 
ariadne
Η διαδικασία κάλυψης θέσεων με μετακίνηση δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Θα πρέπει η μετακίνηση να γίνεται στη λογική του «ο καταλληλος ανθρωπος να βρεθεί στην κατάλληλη θέση» ωστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Ολες οι θέσεις (και όχι μόνο κάποιες από αυτές) να προκηρύσσονται, και οι προκηρύξεις να περιέχουν κριτήρια επιλογής ωστε να φιλτραρονται οι υποψηφιοι που ταιριαζουν στο προφιλ της θέσης πριν τη συνέντευξη.Η συνέντευξη δεν θα πρέπει να είναι προσχηματική. Η κατάταξη ίσως θα πρέπει να δημοσιοποιείται για λόγους διαφάνειας, ειδικά αν πρόκειται για θέσεις επιτελικές, ή σώματα ελέγχου, και σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει να λαμβάνει αιτιολογημένη απάντηση σε περίπτωση απόρριψής του.
 
 
dd
1.Θα πρέπει να εξετασθεί αρχικά η εφαρμογή της κινητικότητας σε προαιρετική βάση, με ΑΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ όπως πχ.η 10ετής παραμονή σε παραμεθόριο μετά από μετάταξη (άλλωστε έχουν καταργηθεί σχεδόν όλα τα προνόμια που υπήρχαν) ή η δυνατότητα μετάταξης μετά από 5 χρόνια.Το σύνολο των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη θέσεων και οι αιτήσεις των υπαλλήλων να διαχειρίζονται από το ΑΣΕΠ μέσω αξιοκρατικού συστήαμτος. Μ΄αυτό τον τρόπο αίρεται η πολύχρονη επαγγελματική στασιμότητα και δίνεται η δυνατότητα να εργασθούν πολλοί υπάλληλοι τόσο σε θέσεις που ανταποκρίνονται στα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τους, όσο και σε τόπους των βιοτικών συμφερόντων τους.2. Τα τυπικά προσόντα δεν είναι «πανάκεια». Αν δεν συνοδεύονται και από ουσιαστικά προσόντα δεν οδηγούν πουθενά.Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και των δύο. Άλλωστε και στον ιδιωτικό τομέα κανένας εργοδότης δεν «εστιάζει» απλά και μόνο στα πτυχία σου αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των απαιτήσεων της εργασίας σου.3. Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρισθεί η προυπηρεσία του ιδιωτικού τομέα δεδομένου ότι αυτή έχει προσμετρηθεί από τον ΑΣΕΠ και σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος με προυπηρεσία δεν είναι «νεοεισερχόμενος» στην αγορά εργασίας.