Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Είμαι Φύλακας σχολικών κτηρίων με Πιστοποιητικόα)Ραδιοηλεκτρονικού Β’(Δορυφορικές επικοινωνίες σύστημα GMDSS παγκόσμιο)β)Ραδιοτηλεγραφητής Α’γ)Πλοίαρχος Γ’Λάβετε υπόψη1.τις ανάγκες και την λειτουργεία από κάθε ειδικότηταςξεχωριστά .2.Την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα φύλαξης Σχολικών κτηρίων (ναρκωτικά , εξωσχολικοί ,λεηλασίες ,καταστροφές , αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους , και άλλα )3.Απαλλαγή καθηγητών και δασκάλων από καθήκοντα αστυνόμευσης .4.Την υποαπασχόληση των εργαζομένων και την κανονική τους απασχόληση όταν συμφέρει στην υπηρεσία .