Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΗΣ
Στην επιλογή Δ/ντών και προϊσταμένων να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που υπηρετούν την δεδομένη χρονική στιγμή στην υπηρεσία.Μην αφήνετε με την Προκήρυξη να καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ , των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την πλήρωση θέσεων ευθύνης. θα δημιουργηθούν ανισότητες και αδικίες. Αυτό γιατί σε πολλες υπηρεσίες υπάρχουν υπάλληλοι με διάφορες ειδικότητες οχι απαραίτητα σε άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας αλλά με μεγάλη προυπηρεσία και αριστη γνώση του αντικειμένου ( δεν είναι δυνατόν να τους αποκλείουμε από την διεκδίκηση θέσεων ευθύνης – να κριθούν ολοι με βάση τις γνώσεις τους και οχι μόνο με χαρτιά που πολλές φορές δεν αντιστοιχούν σε γνώσεις).Πιστεύω για να κριθεί κάποιος για θέση ευθύνης ανα κατηγορία Θα πρέπει να έχει:ΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ.ΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣΔΕ ΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ.
 
 
Θεόδωρος Λ. Βραχάτης
Αγαπητοί κύριοι! Στις πρωτόγονες κοινωνίες των θηρευτών γινόταν αρχηγός ο πιο δυνατός γιατί έπρεπε να καθοδηγεί τα μέλη των με απόλυτη επιτυχία, μιας και ο ίδιος διέθετε την απαιτούμενη σωματική δύναμη ώστε να στεφτεί από επιτυχία το εγχείρημά των. Όταν όμως η ανθρωπότητα πέρασε, με τη νεολιθική εποχή, στο κατώφλι της γεωργικής εποχής, τότε ή ίδια η κοινωνία άλλαξε και τον τρόπο επιλογής των ανθρώπων που διοικούσαν και κατεύθυναν την κοινωνική ομάδα και διάλεγαν τον πιο έμπειρο ώστε με τις γνώσεις του να οδηγήσει την κοινωνία του στην επιτυχία, που δεν ήταν άλλη από την επάρκεια της γεωργικής ή ζωικής παραγωγής και να επιβιώσει η ομάδα.Ολοκληρώνω το τριακοστό τρίτο μου έτος ως δημόσιος υπάλληλος και μπορώ να σας διαβεβαιώσω περί δυο πραγμάτων. Κατά πρώτον μην απεμπολάτε την εμπειρία από τη δημόσια διοίκηση καθότι είναι απολύτως σίγουρο ότι στο τέλος του δρόμου καραδοκεί η αποτυχία, καθότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο μόνο μέσα από τη μελέτη ή τις οποιεσδήποτε θεωρητικές γνώσεις και τα πτυχία, ένας Προϊστάμενος ή Διευθυντής κάποιας δημόσιας μονάδας να διαχειριστεί κρίσεις. Και παντός είδους κρίσεις καθημερινώς παρουσιάζονται στο δημόσιο (Βεβαίως ομιλώ έχοντας ως παράδειγμα την εκπαίδευση απ’ όπου προέρχομαι. Και κατά δεύτερο δεν νομίζω ότι θα πείσετε τον ελληνικό λαό ότι απλώς θέλετε τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης με «επαγγελματίες» ή «καριερίστες» διευθυντές -διοικητές του δημοσίου, χωρίς καμιά απολύτως εμπειρία. Εκτός και στόχος είναι η επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας στην εποχή των θηρευτών, οπότε παρακαλώ να δεχτείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας, είναι αρκούντως αξιέπαινη!!
 
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω αν πράγματι «θεσπίζεται το νέο και ανταποκρινόμενο στη διοικητική πραγματικότητα πλαίσιο της επιλογής» των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.Με το προτεινόμενο άρθρο, απλά δεν αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής ως προϊσταμένων επιπέδου τμήματος, οι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι (Βαθμοί Ε΄ και ΣΤ΄).Στην πραγματικότητα, εφόσον οι κρίσεις θα γίνουν με τη μοριοδότηση του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 και τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου (χωρίς διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και συνέντευξη δηλαδή) η προϋπηρεσία θα βαρύνει τόσο υπέρ των «παλαιών» συναδέλφων ώστε τα πιθανά πρόσθετα τυπικά προσόντα να μην μπορούν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ των νεώτερων.Προτείνω την μείωση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα και την ταυτόχρονη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.Συμφωνώ με τις διαπιστώσεις του Αντώνη (3/5/2013)
 
 
Μαρίνος
Για το νέο σύστημα επιλογής προισταμένων δωστε βαρύτητα στην ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ του κάθε εργαζομένου ,αυτο είναι που μετράει και σε δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα σοβαρά ευρωπαικά κράτη ούτε τα πτυχία ούτε τα χρόνια προυπηρεσίας απλα η αποδοτικότητα .Ανταμείψτε και προωθήστε ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ τους εργατικούς υπαλλήλους ανεξαρτήτος πτυχίου και έτη προυπηρεσίας για να αλλάξει προς το καλύτερο το δημόσιο.
 
 
Αθανάσιος Αθανασίου
Για κάθε θέση ευθύνης να γίνετε τεστ αξιολόγησης με κριτήρια ΑΣΕΠ σε πραγματικό χρόνο μέσω Η/Y για να δούμε ποιος και τι αξίζει σε συνδυασμό με τη στοχοθεσία. Κάθε άλλος τρόπος είναι διάτρητος και μπορεί να ωφελήσει ημετέρους.